Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

OA časopisy

V OA časopisoch sú články voľne prístupné, lebo náklady na publikovanie sú spoplatnené pred vydaním a nie až prostredníctvom predplatného. Poplatky za publikovanie v režime otvoreného prístupu možno spravidla zahrnúť do nákladov na výskumné projekty, a tak prostriedky na sprístupnenie článkov pochádzajú od poskytovateľov finančnej podpory na výskum a nie z rozpočtov knižníc/univerzít, ktoré sú najčastejšími predplatiteľmi vedeckých časopisov. Pôvod finančných zdrojov je v oboch prípadoch zväčša zhodný (z prostriedkov štátu). Tradičná forma predplatného znamená, že časopisy sú z verejných zdrojov financované najmenej dvakrát.

OA časopisy zabezpečujú recenzný proces a schválený obsah sprístupňujú zdarma celému svetu. Ich náklady pozostávajú z recenzií, prípravy rukopisu a priestoru na serveri. OA časopisy hradia svoje náklady takmer rovnako ako to robia televízia a rozhlas; tí, ktorí majú záujem na rozširovaní svojho obsahu platia výrobné náklady vopred, takže prístup pre každého, kto má správne technické vybavenie, môže byť  bezplatný. V praxi to niekedy znamená, že časopisy sú dotované univerzitami alebo vedeckými spoločnosťami. Inokedy časopisy vyberajú čiastky na krytie  výrobných nákladov od autorov prípadne ich sponzorov (zamestnávateľov, grantových agentúr) a to pri prijímaní článkov. OA časopisy, dotované inštitúciami, väčšinou žiadne poplatky nevyberajú. OA časopisy môžu byť  dotované menšími čiastkami vtedy, ak majú vyšší príjem z iných predplácaných titulov, inzercie, platených príloh či zvláštnych čísel a dodatkov, alebo ďalších služieb. Niektorí OA vydavatelia poskytujú zľavy alebo odpúšťajú poplatky všetkým výskumným pracovníkom inštitúcie, ak si táto zaplatí celoročné inštitucionálne členstvo. Objavujú sa stále ďalšie a ďalšie spôsoby platenia výrobno-prevádzkových nákladov.

Existujú aj tzv. hybridné modely, kedy "tradiční" vydavatelia časopisov fungujúci na báze predplatného, ponúkajú autorom možnosť zaplatiť poplatok, aby mohli svoj článok "vykúpiť" a sprístupniť otvoreným prístupom. Obyčajne sú to potom materské inštitúcie alebo agentúry financujúce výskum, ktoré tieto polatky za autorov zaplatia. Napr. Akadémia vied ČR má na tento účel ročný rozpočet cca 1 mil. KČ.

Politiku vydavateľov časopisov voči otvorenému prístupu je možné overiť v databáze Sherpa/Romeo, ktorá zahŕňa viac ako 1000 vydavateľov.

Adresár OA časopisov Directory of Open Access Journals (DOAJ) eviduje vyše 9 800 titulov voľne prístupných OA časopisov. V adresári je zaregistrovaných 36 OA časopisov. Ani jeden z nich nie je vydávaný UMB.

Je žiadúce, aby sa voľne prístupné vedecké a odborné časopisy vydávané na UMB zaregistrovali v DOAJ. Navrhované časopisy musia spĺňať tieto podmienky:

  • minimálne 5 článkov ročne musí byť publikovaných predtým, než sa časopis navrhne na registráciu, inak návrh bude automaticky zamietnutý
  • DOAJ eviduje len online materiál, preto neposielajte výtlačky časopisov
  • DOAJ sa neregistruje spravodajcov alebo bulletiny, ktoré informujú hlavne o inštitúcii
  • DOAJ sa neregistruje časopisy, ktoré účtujú akékoľvek poplatky za predplatné alebo prístup k nim
  • DOAJ sa neregistruje časopisy, ktoré uplatňujú nejakú lehotu embarga.

Cenné informácie pre autorov, ktorí chcú alebo potrebujú publikovať v otvorenom prístupe, možno nájsť aj v článku: TÓTHOVÁ, Daniela. Sprievodca pre autorov: ako vyhovieť politikám otvoreného prístupu Európskej komisie a Európskej rady pre výskum [online]. In ITlib: informačné technológie a knižnice. 2011, č. 2 [cit. 2014-06-23]. ISSN 1335-793X. Dostupné na: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2011/2/sprievodca-pre-autorov-ako-vyhoviet-politikam-otvoreneho-pristupu-europskej-komisie-a-europskej-rady-pre-vyskum.html?page_id=797

Podobné informácie pre výskumné inštitúcie sa nachádzajú v článku: TÓTHOVÁ, Daniela. Sprievodca pre výskumné inštitúcie: ako vyhovieť politikám otvoreného prístupu Európskej komisie a Európskej rady pre výskum [online]. In ITlib: informačné technológie a knižnice. 2011, č. 2 [cit. 2014-06-23]. ISSN 1335-793X. Dostupné na: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2011/2/sprievodca-pre-vyskumne-institucie-ako-vyhoviet-politikam-otvoreneho-pristupu-europskej-komisie-a-europskej-rady-pre-vyskum.html?page_id=798

Ďalší zdroj informácií:
RYGELOVÁ, Pavla. Otevřený přístup: jak zviditelnit výsledky své vědecké práce [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 2010 [cit. 2010-09-02]. Dostupné na: <http://dspace.vsb.cz/bitstream/10084/78280/1/OpenAccess-brozura.pdf>.