Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Východiská a definície otvoreného prístupu

oa

  • dlhodobá nespokojnosť so stúpajúcimi cenami predplatného vedeckých a odborných časopisov;
  • stále narastajúci počet časopisov a finančná náročnosť udržania potrebného počtu titulov pre inštitúcie, čo začalo predstavovať finančný problém aj pre bohatšie knižnice, inštitúcie;
  • náklady na vedeckú činnosť pochádzajú z veľkej časti z verejných zdrojov a zverejňovanie výsledkov má byť aj verejne prístupne pre všetkých;
  • rozvoj globálnej elektronickej komunikácie – internetu, informačných technológií a nástrojov Web 2.0, ktoré umožnili presadzovanie novej, efektívnejšej, rýchlejšej a bezplatnej výmeny vedeckých informácií.

V mnohých odboroch vedecké časopisy autorom nič neplatia, takže títo môžu dať súhlas na voľný prístup bez toho, aby to znamenalo pre nich stratu príjmov. V tomto ohľade sú vedci a bádatelia v odlišnej situácii ako napr. hudobníci a filmoví tvorcovia, takže kontroverzné diskusie o OA (voľnom prístupe) sa do oblasti vedeckej literatúry neprenášajú.

Definície OA

Existuje viacero rôznych definícií otvoreného prístupu, napr:

  • Open-access (OA) literatúra je digitálna, online, zdarma a bez väčšiny obmedzení copyrightom a licenciami. Umožňujú ju služby Internetu a súhlas autorov alebo držiteľov copyrightu.
  • Otvorený prístup je okamžitá, online dostupnosť vedeckých výstupov zdarma bez obmedzení použitia, ktoré obyčajne vyžadujú zmluvy s vydavateľmi o copyrighte. Otvorený prístup zahŕňa výstupy, ktoré vedci obyčajne dávajú zdarma na publikovanie; t. j. recenzované časopisecké články, príspevky z konferencií, a súbory údajov rozličného druhu. Otvorený prístup poskytuje prostriedky na maximalizáciu viditeľnosti a dostupnosti, a teda preberania a využívania výstupov výskumu.
  • Otvoreným prístupom k literatúre sa rozumie permanentná voľná prístupnosť na verejnom Internete, dovoľujúca ktorémukoľvek používateľovi čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať, alebo linkovať úplné texty vedeckých článkov, spracovávať ich pre indexovanie, dávať ich softvéru ako dáta, alebo ich používať na akýkoľvek legálny účel bez finančných, právnych alebo technických bariér, iných ako tých, ktoré sú neoddeliteľne spojené so získaním prístupu k samotnému Internetu.  Jediným obmedzením reprodukcie a distribúcie a jedinou úlohou copyrightu v tejto doméne by malo byť dávať autorom kontrolu nad integritou ich diela a práva na správne priznanie autorstva a citovanie.

Ani OA literatúra sa nevydáva bez nákladov, aj keď vydávanie je lacnejšie než u komerčného vydavateľa. Otázka nestojí tak, či vedeckú literatúra možno produkovať zadarmo, ale tak, či existujú iné, lepšie spôsoby platenia účtov než spoplatnením čitateľov alebo vytváraním prístupových bariér. Obchodné modely platenia týchto účtov závisia na tom, akým spôsobom sa OA poskytuje.  

Prehľad o otvorenom prístupe od Petra Saubera.