Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Voľne prístupné e-zdroje

časopisy, databázy, encyklopédie, knihy, lexikóny, portály

ANTROPOLÓGIA, BIOLÓGIA

 • The Complete Work of Charles Darwin Online – najväčšia zbierka dokumentov Darwina a o Darwinovi. Obsahuje všetko, čo kedy Charles Darwin publikoval, jeho rukopisy a podrobný životopis.
 • Biology online – zdroj informácií o biológii určený pre všetkých, ktorí majú zaujem o túto vednú oblasť. Portál je rozdelený do 4 častí, ktoré sa odlišujú náhľadom a prístupom k biológii a všetkému, čo s ňou súvisí.

EKONOMIKA

 • Data – otvorené dáta (open data) Svetovej banky o vývoji krajín celého sveta
 • Data Catalog – katalóg dostupných dát Svetovej banky (databázy, tabuľkové zostavy, správy a iné zdroje)
 • FAOSTAT – poskytuje voľný prístup k dátam z oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva viac ako 245 krajín a oblastí
 • IMF Publications – publikácie Medzinárodného menového fondu

FILOZOFIA a NÁBOŽENSTVO

FYZIKA

 • Physics World Discovery – kolekcia krátkych monografií Institute of Physics (IOP) je dokonalým odrazovým mostíkom pre štúdium rôznych oblastí fyziky. Okrem základného vysvetlenia témy ponúka mnoho odkazov na ďalšie štúdium danej témy.
 • Space 40 – encyklopédia družíc a kozmických sond obsahuje štarty od roku 1957 do roku 2012

GEOGRAFIA

 • Geografická bibliografie ČR – obsahuje bibliografické záznamy bohemikálních geografických dokumentov, pôvodne pre 20. storočie. V súvislosti s prácami na projekte TEMAP bol časový záber rozšírený k začiatkom kníhtlače (1450-). Typológia excerpovaných dokumentov je široká (vrátane sivej literatúry). K záznamom sú pripájané objekty (mapy, články, obálky periodík), URL adresy plných textov a odkazy na Google books.

HISTÓRIA

 • Forum Historiae – časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy
 • AMDOCS: Documents for the Study of American History – plné texty dokumentov, ktoré mapujú históriu Spojených štátov amerických od roku 1000 po súčasnosť
 • EuroDOCS: Online sources for European History – vybrané prepisy, faksimile a preklady osvetľujúce kľúčové historické udalosti v krajinách západnej Európy (od stredoveku) v kontexte politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych dejín
 • Manuscriptorium – digitálna knižnica písomného kultúrneho dedičstva
 • Zaniknuté obce po roku 1945 – databáza zaniknutých obcí, osád, samôt i objektov Čiech a Moravy predovšetkým v pohraničných oblastiach po roku 1945. Informácie dopĺňa bohatý obrazový a kartografický materiál, odkazy na ďalšie príbuzné stránky a odporúčaná literatúra.

HUDBA

 • Český hudební slovník osob a institucí – elektronický slovník, ktorým možno listovať i vyhľadávať
 • Neue Mozart-Ausgabe – portál v rámci projektu spoločnosti Internationale Stiftung Mozarteum poskytuje prístup k zdigitalizovaným textovým dielam Wolfganga Amadea Mozarta s cieľom sprístupniť ich širokej verejnosti, pre osobnú potrebu a vzdelávacie účely. Textové dokumenty sú rozdelené do 10 tematických sekcií.

CHÉMIA

JAZYKOVEDA, LITERATÚRA, UMENIE

 • ABZ.cz : slovník cudzích slov – online slovník cudzích slov v češtine
 • Jazykovedné časopisy vydavateľstva Blackwell – 11 titulov časopisov z oblasti aplikovanej lingvistiky, sociolingvistiky, vyučovania jazykov a umelej inteligencie (eng)
 • Zdigitalizovaný archív časopisov Ústavu pro českou literaturu AV ČR – ponúka prístup k desiatkam časopisov, ktoré môžete prezerať, alebo vyhľadávať v ich obsahu
 • Jazykový korektor slovenského jazyka – online verzia jazykového korektora slovenského jazyka
 • Slovenské slovníky – online verzia slovníkov z produkcie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Na webovej stránke nájdete viacero slovníkov a pravidiel slovenského jazyka, ktoré môžete prehľadávať jednotlivo, alebo súčasne - Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník súčasného sloveského jazyka A- G, Slovník súčasného slovenského jazyka H - L, Pravidlá slovenského pravopisu, Slovník cuzdích slov (akademický), Synonymický slovník slovenčiny, Slovník slovenského jazyka.
 • Krátky slovník slovenského jazyka – online verzia Krátkeho slovníka slovenského jazyka z produkcie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
 • Online slobodné slovníky – cieľom projektu je vytvoriť priestor pre on-line tvorbu slovníkov so slobodnou licenciou
 • ALO: Austrian Literature Online – digitálna knižnica rakúskych diel, ktorá obsahuje digitalizované dokumenty týkajúce sa dejín a kultúry Rakúska. Knižnica je neustále dopĺňaná
 • Books online – databáza literárnych diel, ktoré vyšli pred rokom 1923 v Spojených štátoch amerických a sú nádherne ilustrované. Cieľom projektu je predstaviť práve diela talentovaných, verejnosti málo známych ilustrátorov umeleckej literatúry
 • Česká čítanka – projekt, ktorý sprístupňuje plné texty diel českých autorov
 • Digitálna Bibiana – informácie o literatúre a umení pre deti a mládež, predovšetkým vo väzbe na výsledky súťažných prehliadok a ďalších aktivít BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti. Kompletné údaje o ocenených autoroch a dielach na Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajších knihách Slovenska, Najkrajších a najlepších detských knihách, Čestnej listine IBBY spolu s obrazovými ukážkami. Súčasťou databázy je aj Album slovenských ilustrátorov, kde je zatiaľ len niekoľko profilov autorov, ale ďalšie sa budú pridávať postupne. Na stránke sú aj kompletné pdf archívy časopisu Revue Bibiana, katalógov z Najkrajších kníh Slovenska a zborníkov zo sympózií BIB.
 • Lib.ru: Biblioteka Maksima Moškova – databáza literárnych a odborných textov, prekladov svetovej literatúry v ruskom jazyku
 • Ľudovít Štúr – portál venovaný životu a dielu Ľudovíta Štúra doplnený dokumentami a obrazovým materiálom
 • Project Gutenberg – projekt zameravajúci sa na digitalizovanie americkej kultúry, niektoré e-knihy sú voľne dostupné
 • Project Gutenberg Europe – je nasledovníkom filozofie amerického projektu Gutenberg. Zameriava sa však na digitalizovanie európskej kultúry v súlade s európskymi autorskými právami.
 • Project Gutenberg of Australia – zameriava sa na digitalizáciu austrálskej kultúry, jeho partnerom je americký Project Gutenberg
 • Project Runeberg – projekt vznikol v roku 1992 a zameriava sa na digitalizáciu škandinávskej klasickej literatúry. Diela sú neustále dopĺňané.
 • The Online Medieval and Classical Library – zbierka najvýznamnejších literárnych diel klasickej a stredovekej literatúry
 • Zlatý fond denníka SME – projekt denníka SME, Ústavy slovenskej literatúry SAV, Univerzitnej knižnice v Bratislave a Slovenskej národnej knižnice. Zámerom je zdigitalizovať a cez internet sprístupniť najlepšie diela slovenskej literatúry s cieľom popularizovať slovenskú literárnu tradíciu jej jednoduchou dostupnosťou.

KNIŽNIČNÁ a INFORMAČNÁ VEDA

 • Informačná a mediálna gramotnosť – portál na podporu a rozvoj informačnej gramotnosti a informačných kompetencií súvisicich s vyhľadávaním informácií, citovaním, plagiátorstvom a i.
 • Bulletin SAK – štvrťročník Slovenskej asociácie knižníc
 • Časopis Knižnica – revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum kniha a literárnych pamiatok
 • Ikaros – elektronický časopis o informačnej spoločnosti
 • ITlib. Informačné technológie a knižnice – vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov
 • Informace – spravodajca Knihovny AV ČR
 • Knihovna – knižničná revue – prináša teoretické štúdie z odboru knihovníctva, správy z konferencií, seminárov a ďalších knihovníckych udalostí, informácie o úspešných prektoch českých a zahraničných knižníc a informuje o nových českých a zahraničných publikáciách z odboru
 • ProInflow – odborný recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na oblasť informačných vied

MATEMATIKA

 • Česká digitálna matematická knižnica – portál vyvinutý a prevádzkovaný Matematickým ústavom AV ČR a ďalšími partnermi za účelom digitalizácie, uchovania a sprístupnenia najvýznamnejšej časti matematickej literatúry publikovanej na území ČR od 19. storočia po súčasnosť
 • Electronic Library of Mathematics – obsahuje voľne dostupné online časopisy, monografie a iné zdroje, časť s týchto zdrojov je dostupných až po uplynutí časového embarga
 • Európska digitálna matematická knižnica – projekt, tkorý sa zameriava na online sprístupnenie európskej materatickej literatúry
 • Zentralblatt MATH – ZBMATH Online Database – databáza obsahujúca okolo 3 mil. záznamov s recenziami alebo abstraktami viac ako 3000 časopisov a zboníkov a 170 tis. kníh od roku 1826 po súčasnosť. Databázu rediguje Europska matematická spoločnosť, FIZ Karlsruhe a Heidelbergská akadémia vied. 

MEDICÍNA

 • WikiSkripta – tisícky textov zameraných na rôzne druhy medicínskych odborov

MULTIODBOROVÉ, VŠEOBECNÉ

 • Allgemeine/Neue Deutsche Biographie – patrí medzi najväčšie historicko-biografické slovníky. Zachytáva významné osobnosti nemeckej jazykovej oblasti zo sféry umenia a kultúry, vedy a medicíny, práva a politiky. Od roku 1875 do roku 1912 vydala historická komisia Bavorskej akadémie vied 56 zväzkov s vyše 26.500 článkami. Niektoré záznamy v elektronickej nemeckej biografii sú prepojené na zdigitalizovanú verziu lexikónu Všeobecná nemecká biografia - Allgemeine Deutsche Biographie.
 • arXiv.org – open access repozitár obsahujúci viac ako 1,5 milióna vedeckých článkov z oblasti fyziky, matematiky, počítačovej vedy, biológie, financií, štatistiky a ekonomiky. 
 • Bentham Open – vydavateľstvo Bentham Open ponúka voľný prístup k viac ako 230 titulom vedeckých periodík, ktoré obsahovo pokrývajú všetky významnejšie disciplíny vedy, technológie a medicíny
 • Biography.com – online biografia významných svetových osobností
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) – databáza s otvoreným prístupom k abstraktom a plným textom článkov a recenzií z vedeckých časopisov vydávaných akadémiami vied Slovenskej republiky, Česka, Maďarska, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Estónska, Lotyšska, Litvy, Srbska, Slovinska a Ukrajiny
 • Digitálna knižnica Moravsko-zemskej knihovny – ponúka viac ako 45 tisíc zdigitalizovaných kníh, novín a časopisov
 • Digitálna knižnica Národní knihovny ČR – obsahuje niekoľko miliónov zdigitalizovaných dstrán monografií a periodík zo zbierok Národní knihovny ČR. Vyhľadávanie je možné obmedziť len na voľne prístupné dokumenty ("pouze veřejné")
 • Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave – portál ponúka zdigitalizované periodiká, staré tlače, hudobniny, rukopisy a monografie
 • Digitálne Slovensko – výskumné dáta pre študentov – portál poskytujúci profesionálne pripravené a spracované údaje z empirických výskumov o informatizácii spoločnosti za účelom ich ďalšieho využitia v seminárnych, ročníkových, bakaláskych, magisterských či doktorandských prácach
 • DigiZeitschriften – nemecký digitálnych archív časopisov obsahuje aj sekciu open access
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals – projekt knižníc Lundskej univerzity vo Švédsku z jedného miesta sprístupňuje voľne dostupné odborné a vedecké časopisy, pričom kvalita databázy je neustále kontrolovaná. V súčasnosti sa v nej nachádza viacako 2 700 titulov časopisov, z toho 810 je dostupných na úroveň plného textu. Počet článkov už prekročil 134 500. Tematicky časopisy pokrývajú všetky vedné odbory a všetky jazyky. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa predmetu alebo podľa názvu časopisu či článku.
 • eAktovka – sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru. Učiteľom portál eAktovka ponúka knižnicu odbornej literatúry s metodikami a odbornými publikáciami.
 • Elportal – e-publikácie autorov Masarykovej univerzity v Brne
 • Encyklopédia Britanica – online verzia najznámejšej encyklopédie
 • Európska únia – Európska únia od A po Z
 • EZB (Elektornische Zeitschriftenbibliotheke) – katalóg časopisov z rôznych vedných odborov. Časopisy dostupné pre UMB sú označené zelenou na semafore, časopisy s čiastočným prístupom sú označené žltou farbou.
 • Good e-Reader – webová stránka obsahujúca odkazy na ďalšie stránky s dostupnými e-knihami
 • Google Books – plnotextové vyhľadávanie v knihách. Nájdite si knihu, ktorá presne zodpovedá tomu, čo hľadáte, a objavte nové, ktoré vás zaujímajú.
 • Google Scholar – umožňuje jednoduchým spôsobom vyhľadávať vedeckú literatúru. Z jedného miesta môžete vyhľadávať v mnohých disciplínach a zdrojoch: články revidované rovnocennými partnermi, tézy, knihy, abstrakty a články od akademických vydavateľov, odborných spoločností, predtlačových skladísk, univerzít a iných vedeckých organizácií. Pomáha určiť najrelevantnejší výskum vo svete vedeckého výskumu. služba Google Scholar sa snaží triediť články spôsobom, akým to robia výskumníci. Berie pritom do úvahy celý text autora, publikáciu, v ktorej bol uverejnený článok a počet citácii dokumentu v inej vedeckej literatúre. Najrelevantnejšie výsledky sa vždy zobrazia na prvej stránke.
 • Infoplease – Biography – bibliografia osobností
 • JSTOR – voľne dostupné knihy a časopisy pre akademické inštitúcie
 • Knihovny proti viru – portál, na ktorom je sprístupné veľké množstvo zdrojov, ktoré sprístupnili vysoké školy a knižnice v Českej republike, má dokonca samostatnú sekciu pre študentov vysokých škôl
 • MDPI – open access vydavateľstvo vydáva približne 190 časopisov z rôznych spoločensko-vedných a prírodovedných odborov
 • OAPEN – digitálna knižnica a publikačná platforma v jednom obsahuje publikácie predovšetkým z oblasti humanitných a spoločenských vied 
 • OECD iLibrary – online knižnica Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) obsahuje knihy, dokumenty a štatistiky tejto organizácie. Obsahuje tiež dokumenty publikované Medzinárodnou agentúrou pre energiu (IEA), Agentúrou pre jadrovú energiu (NEA), Development Centre, OECD PISA (Program pre medzinárodné hodnotenie študentov) a Medzinárodným fórom pre dopravu (ITF). Knihy a periodiká sú k dispozícii všetkým užívateľom čítať po kliknutí na ikonu READ.
 • Open Grey – európsky systém pre vyhľadávanie šedej literatúry umožňujúci čiastočný i plný prístup k e-zdrojom
 • Open Research Library – digitálna knižnica e-kníh v režime otvoreného prístupu obsahuje viac ako 20 000 titulov z rôznych tematických oblastí
 • Protocols.io – platforma pre zdieľanie výskumných metód a protokolov z prírodných vied
 • Registry of Open Access Repositories (ROAR) – cieľom ROAR je podporovať rozvoj otvoreného prístupu poskytovaním aktuálnych informácií o raste a stave repozitárov po celom svete. Otvorený prístup k výsledkom výskumu maximalizuje výsledky výskumu a tým i jeho vplyv a robí výskum efektívnejším a produktívnejším. Register eviduje viac ako 1500 repozitárov s otvoreným prístupom k dokumentom uloženým v týchto repozitároch.
 • Routledge Handbooks – voľne dostupné učebnice a príručky vydavateľstva Routledge
 • LibriVox – portál sprístupňujúci audionahrávky kníh v rozličných jazykoch. Ponúka aj možnosť rozširovania ponuky audiokníh nahraním vlastnej nahrávky a jej nekomerčným sprístupnením verejnosti.
 • LivRe! – portál prevádzkuje Centrum pre jadrové informácie zriadené brazílskym Národným úradom pre jadrovú energiu. Portál v troch jazykových verziách (portugalský, španielský, anglický) slúži na jednoduché vyhľadávanie a priamy prístup k voľne dostupným vedeckým časopisom, odborným magazínom, správam, zborníkom, bulletinom, newsletterom na internete. Podľa tematického zamerania nájdete tituly multidisciplinárne, z oblasti vied o životnom prostredí, biológie, medicíny a príbuzných odborov, poľnohospodárstva, exaktných náuk a vied o zemi, technických odborov, aplikovaných sociálnych vied, humanitných vied, lingvistiky, literatúry a umenia.
 • SpringerOpen – voľne dostupné časopisy a knihy vydavateľstva Springer publikované pomocou otvoreného prístupu (open access). Publikované práce sú chránené licenciami Creative Commons.
 • Taylor & Francis e-Books – voľne dostupné knihy významného vydavateľstva vedeckej a odbornej literatúry
 • Taylor & Francis e-Journals – open access časopisy významného vydavateľstva vedeckej a odbornej literatúry
 • The World Factbook – svetová kniha faktov od Ústrednej spravodajskej služby USA poskytuje informácie o histórii, ľuďoch, spoločnosti, vláde, ekonomike, energetike, geografii, komunikácii, doprave, armáde a národných záležitostiach pre 267 svetových subjektov.

PEDAGOGIKA a VZDELÁVANIE

 • ERIC – databáza zdrojov z oblasti pedagogiky je produktom Institute of Education Sciences. V databáze sa nachádzajú aj odkazy na plné texty.
 • Lifelong Learning – internetový časopis o celoživotnom vzdelávaní
 • Modern Higher Education Review – medzinárodný vedecký recenzovaný časopis, ktorého cieľom je rozšíriť medzinárodnú integráciu vo výskume vo vysokoškolskom vzdelávaní a modelovať otvorené a informatívne interdisciplinárne fórum pre diskusiu o otázkach vysokoškolského vzdelávania
 • Open Educational e-Environment of Modern University – elektronický vedecký rezencovaný časopis vydávaný Borys Grinchenko Kiev University zameraný na aplikáciu informačných technológii vo vzdelávaní
 • Oświatologia – ukrajinsko-poľský vedecký časopis zameraný na všetky oblasti pedagogiky a vzdelávania (filozofia, kultúrne, ekonomické a právne aspekty)
 • SKHID: analityc and informative journal – ukrajinský časopis, ktorý zahŕňa filozofiu, históriu, náboženstvo, politiku, ekológiu, sociológiu, elitológiu, právo, kultúru a problémy, ktorým čelí mládež

PRÁVO a LEGISLATÍVA

 • Deutsches Rechtswörterbuch – online verzia slovníka staršej nemeckej (západogermánskej) právnickej terminológie
 • Elektronická zbierka zákonov – databáza obsahuje Zbierku zákonov SR od roku 2001, Obchodný vestník od roku 1996, ďalšie vestníky a právnu odbornú tlač
 • EurLex – bezplatný prístup k legislatíve Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚ, zmluvy, smernice, nariadenia, legislatívne návrhy vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. 
 • Sbírka zákonů – obsahuje rovnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ČR od roku 1945 po súčasnosť, zahŕňa teda i ČSR, ČSSR, ČSFR
 • Slov-Lex – právny a informačný portál obsahuje elektronickú zbierku zákonov a legislatívy SR, judikatúru SR, právne predpisy Európskej únie, okrem toho ponúka aj slovník slovenského práva
 • Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna – obsahuje dokumenty českého a slovenského parlamentu. Podľa Dohody o spolupráci pri vytvorení a prevádzkovaní Spoločnej česko-slovenskej digitálnej knižnice Parlamentu České republiky a Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 3. júna 2002 bude knižnica vo svojej konečnej podobe obsahovať elektronickú formu úplných textov parlamentných tlačí (t.j. návrhov zákonov vrátane dôvodových správ a uznesení), tesnopiseckých správ (t.j. doslovných záznamov zo všetkých jednaní a hlasovaní) a ďalších parlamentárií od roku 1848 po súčasnosť. Základným cieľom je sprístupnenie všetkých dostupných pramenných materiálov k dejinám českého snemovníctva.

ŠTATISTIKA

 • DATAcube – databáza obsahuje multidimenzionálne tabuľky zobrazujúce ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja
 • Katalóg publikácií Štatistického úradu SR – publikácie vydávané Štatistickým úradom SR dostupné v online podobe v pdf formáte

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE a POĽNOHOSPODÁRSTVO

 • CABI e-Books – 14 titulov kníh s voľne dostupným plným textom
 • CABI Invansive Species Compendium – encyklopedický zdroj, ktorý spája širokú škálu rôznych typov vedeckých informácií na podporu rozhodovania pri invazívnom manažmente druhov na celom svete
 • Euromonitor.cz – databáza článkov o životnom prostredí
 • Routledge eBooks – voľne dostupné kapitoly z monografií a príručiek vydavateľstva Routledge