Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ohlasy na umeleckú činnosť

Za ohlas na výstup umeleckej činnosti sa považuje verejne publikovaná a verejne dostupná:

 • odborná analýza,
 • recenzia,
 • umelecká kritika,
 • citácia,
 • reprodukcia umeleckého diela so zreteľným označením autora v publikácii alebo
 • odborná relácia vo verejnoprávnej televízii alebo verejnoprávnom rozhlase zameraná na evidovaný výstup umeleckej činnosti.

Za ohlas na výstup umeleckej činnosti sa nepovažuje:

 • oznam a propagácia o zverejnení výstupu umeleckej činnosti a o konaní podujatia, propagácia podujatia počas jeho trvania,
 • autorov opis výstupu umeleckej činnosti, komentár k výstupu umeleckej činnosti bez ohľadu na formu zverejnenia,
 • rozhovor s autorom o výstupe umeleckej činnosti,
 • uvedenie výstupu umeleckej činnosti v databáze,
 • prezentácia autora na vlastný výstup umeleckej činnosti vo forme odbornej analýzy, odbornej relácie vo verejnoprávnej televízii alebo verejnoprávnom rozhlase, recenzie a umeleckej kritiky,
 • citácia vlastnej práce autora alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom, a
 • reprodukcia umeleckého diela autora v publikácii, ktorej je autorom alebo spoluautorom.

V zmysle platnej legislatívy sa k ohlasu umeleckej činnosti evidujú tieto údaje:

 • kód kategórie a názov kategórie,
 • názov ohlasu na výstup umeleckej činnosti a iné názvové údaje, ak existujú,
 • údaje o autorovi a spoluautoroch ohlasu na výstup umeleckej činnosti
 • strana dokumentu, na ktorej je citácia na výstup umeleckej činnosti uvedená,
 • názov vydavateľa,
 • miesto a štát vydania,
 • identifikácia častí periodických publikácií, ročník a číslo,
 • rok vydania,
 • medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu umeleckej činnosti,
 • názov odbornej relácie o výstupe umeleckej činnosti vo verejnoprávnej televízii alebo vo verejnoprávnom rozhlase,
 • názov verejnoprávnej televízie alebo názov verejnoprávneho rozhlasu,
 • dátum vysielania odbornej relácie,
 • názov citačného indexu alebo názov databázy a identifikačné číslo ohlasu na výstup umeleckej činnosti indexovaného v citačnom indexe a podobne.

Kategórie ohlasov umeleckej činnosti (vyhláška č. 397/2020, Príloha č. 7)

Podklady k evidencii ohlasov na umeleckú činnosť