Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ohlasy na publikačnú činnosť

Spracovatelia: Ing. Mária Plavuchová, Mgr. Ivana Dvořáková
Adresa: Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica, č. dv. 08 a č. dv. 06
Telefón: 048 446 53 16, kl. 5316; 048 446 5203, kl. 5203

 

Za ohlas na výstup publikačnej činnosti sa považuje verejne publikovaná a verejne dostupná:

 • citácia,
 • recenzia alebo
 • umelecká kritika.

Za ohlas na výstup publikačnej činnosti sa nepovažuje:

 • preprinty a publikácie, ktoré ešte neboli vydané (často označené vydavateľom ako first online, early access a pod.),
 • oznam o vydaní výstupu publikačnej činnosti,
 • časti z výstupu publikačnej činnosti uvádzané ako propagácia tohto výstupu publikačnej činnosti,
 • uvedenie výstupu publikačnej činnosti v databáze,
 • informácia v správach alebo v článku o prezentácii výstupu publikačnej činnosti,
 • recenzný posudok spracovaný pred vydaním výstupu publikačnej činnosti,
 • recenzia autora na vlastný výstup publikačnej činnosti,
 • uvedenie výstupu publikačnej činnosti v samostatnej bibliografii,
 • citácia v záverečných prácach, kvalifikačných prácach, rigoróznych prácach a v správach,
 • citácia encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich; to neplatí, ak ide o heslo v rozsahu aspoň troch normovaných strán, ktoré má uvedeného autora,
 • citácia vlastnej práce autora alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom, a
 • vzájomná citácia jednotlivých častí toho istého dokumentu.

V zmysle platnej legislatívy sa k ohlasu publikačnej činnosti evidujú tieto údaje:

 • kód kategórie a názov kategórie,
 • názov ohlasu na výstup publikačnej činnosti,
 • údaje o autorovi a spoluautoroch ohlasu na výstup publikačnej činnosti,
 • strana dokumentu, na ktorej je citácia na výstup publikačnej činnosti uvedená,
 • názov vydavateľa,
 • miesto a štát vydania,
 • identifikácia častí periodických publikácií, ročník a číslo,
 • rok vydania,
 • medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu publikačnej činnosti,
 • názov citačného indexu, názov databázy a identifikačné číslo, pod ktorým je výstup publikačnej činnosti indexovaný.

Kategórie ohlasov na publikačnú činnosť (vyhláška č. 397/2020, Príloha č. 2)

Podklady k evidencii ohlasov na publikačnú činnosť