Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

Zodpovedný pracovník: Oľga Petránová
Adresa: Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048 446 52 08, kl. 5208

 

V súlade so Zásadami poskytovania MVS zabezpečuje univerzitná knižnica pre pracovníkov a študentov UMB medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS) zo slovenských a zahraničných knižníc.

O medziknižničnú výpožičnú službu môže používateľ požiadať, ak potrebuje dokument, ktorý UK UMB nemá vo svojom fonde.

Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice v SR, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky zo zahraničia (MMVS).

Univerzitná knižnica rovnako poskytuje medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) zo svojho fondu pre ostatné slovenské knižnice.

Objednávanie dokumentov:

Predpokladom úspešného vybavenia objednávky je presné uvedenie údajov o žiadanom dokumente.

MVS zo slovenských knižníc poskytuje UK UMB bezplatne. UK UMB si účtuje len poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty podľa Cenníka poplatkov a služieb UK UMB.

Pri kladne vybavených výpožičkách zo zahraničia (MMVS) je používateľ povinný uhradiť poplatky spojené s nákladmi pri sprostredkovaní výpožičky podľa platného Cenníka MMVS (je súčasťou prílohy č. 4 Knižničného poriadku UMB).