Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Slovensko a Open Access

Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Centrom vedecko-technických informácií SR v Bratislave (CVTI SR) zorganizovali 1. decembra 2011 jesenný seminár akademických knižníc "Elektronická komunikácia vo vede a akademické knižnice", ktorý sa zaoberal aj otázkami otvoreného prístupu. Príspevky z tohto seminára možno nájsť v archíve na webovej stránke SAK.

V roku 2012 vydala Slovenská asociácia knižníc Výzvu Slovenskej asociácie knižníc na podporu Open Access

Národným referenčným centrom pre OA politiku sa stalo Centrum vedecko-technických informácií SR. To je zapojené aj do siete euroCRIS a buduje databázu SK CRIS, ktorá obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov.

Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015, ktorý obsahuje body otvorené vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu.

Dňa 1. marca 2017 vláda SR schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 - 2019. Tento akčný plán nadväzuje na predchádzajúce akčné plány, pričom téma otvorených vzdelávacích zdrojov a otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu sa objavuje v akčnom pláne v roku 2015. Akčný plán na roky 2016 – 2019 definuje celkovo 10 bodov v oblasti otvoreného prístupu k výsledkom výskumu a vývoja aj s termínmi plnenia a zodpovednými inštitúciami.

Jedným z nich je aj zriadenie Kontaktnej kancelárie pre OA, ktorá vznikla na pôde CVTI SR. Jej úlohou je metodicky koordinovať a odborne (podľa možností finančne) podporovať vydávanie slovenských odborných a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom a zabezpečovať cielené vzdelávacie aktivity pre poverených pracovníkov knižníc a vedecko-výskumných pracovníkov na univerzitách a výskumných inštitúciách. CVTI SR začiatkom októbra 2016 zriadilo pri Kontaktnej kancelárii pre OA stálu pracovnú skupinu pre Open Access, ktorej úlohou je pracovať a podieľať sa na strategických rozhodnutiach a aktivitách spojených s OA problematikou. Pracovná skupina pozostáva z pracovníkov z rôznych vedeckých a akademických knižníc, zástupcov ministerstiev a grantových agentúr, vrátane vedcov zo Slovenskej akadémie vied.

V súvislosti so šírením OA politiky CVTI SR zorganizovalo, prípadne sa podieľalo na príprave niekoľkých zaujímavých podujatí:

  • konferencia s medzinárodnou účasťou na tému "Open access politika Slovenska v európskom rámci 2015: súčasný stav a perspektívy" - príspevky z konferencie nájdete na webovej stránke konferencie
  • seminár "Open Access v Horizonte 2020" - prezentácia je dostupná na webovej stránke Horizontu 2020
  • séria workshopov Open Governmet Week v Bratislave - záverečnú správu a prezentácie nájdete na webovej stránke Splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť
  • národný workshop OpenAire - viac na webovej stránke workshopu
  • Workhop (nielen) pre OA časopisy - viac informácií na webovej stránke workshopu
  • Národný worksho OpenAIRE - Otvorený prístup v európskom kontexte - viac na webovej stránke workshopu
  • Budúcnosť vedeckých časopisov je otvorená (Open Access a OpenAIRE workshop) - prezentácie sú dostupné na webovej stránke workshopu

V rámci implementácie Akčného plánu vznikla aj národná webová stránka venovaná téme otvoreného publikovaniaopenaccess.cvtisr.sk