Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Pokyny k evidencii umeleckej činnosti

Pravidlá registrácie a kategorizácie umeleckej činnosti v každom vykazovacom období upravujú pokyny CREUČ, ktoré pripravuje a zverejňuje CVTI SR v Bratislave ako prevádzkovateľ Centrálneho registra umeleckej činnosti (CREUČ).

Pokyny k evidencii umeleckej činnosti:

Evidenciu umeleckej činnosti vykonávajú spracovatelia umeleckej činnosti, t. j. pracovníčky Univerzitnej knižnice UMB v spolupráci s odbornými garantmi UMB. Prihlasovanie a vkladanie záznamov do databázy samotnými autormi nie je možné.

Vykazovacie obdobie trvá vždy od 1. februára do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka. Po tomto termíne je centrálny register uzatvorený a evidencia nových záznamov nie je možná. 

Proces evidencie, kontroly záznamov a schvaľovací proces na úrovni vysokej školy:

Povinnosti autora umeleckého výstupu:

  1. Poskytuje údaje o umeleckom výstupe a sprievodnú dokumentáciu v PDF formáte do Univerzitnej knižnice UMB – osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty poverenej pracovníčke (Mgr. Lucia NižníkováMgr. Dana Mačudová, PhD.). Sprievodná dokumentácia k jednému umeleckému výstupu (záznamu) musí byť odoslaná v jednom PDF súbore.
  2. Zaraďuje umelecký výstup do kategórie umeleckej činnosti v zmysle Vyhlášky č. 397/2020Príloha č. 6.  Pri evidovaní umeleckých výstupov a zaraďovaní do správnej kategórie je potrebné dodržiavať pokyny CREUČ pre príslušné vykazovacie obdobie. Zoznamy renomovaných inštitúcií a renomovaných podujatí sú priebežne aktualizované a nachádzajú sa na stránke CREUČ.
  3. Spolupracuje so spracovateľmi umeleckej činnosti (pracovníčkami UK UMB) a odbornými garantmi pri evidovaní umeleckého výstupu, navrhovaných úpravách, zmene kategórie.

Povinnosti spracovateľa umeleckej činnosti:

  1. Na základe údajov od autora zaeviduje umeleckú činnosť do databázy CREUČ.
  2. Zodpovedá za formálnu správnosť záznamu, pripájanie sprievodnej dokumentácie v elektronickej forme a odkazov na internetové zdroje.
  3. Dáva návrhy na formálnu úpravu záznamov, spolupracuje s autorom umeleckého výstupu a s garantom povereným obsahovou kontrolou evidovaného záznamu.

Povinnosti odborného garanta umeleckej činnosti:

  1. Uskutočňuje priebežnú obsahovú kontrolu zaevidovaných záznamov, dáva návrhy na prípadné obsahové úpravy.
  2. Navrhuje zmenu kategórie umeleckej činnosti, ktorú pôvodne určil autor.
  3. Overuje adekvátnosť priloženej dokumentácie, dáva návrhy na jej doplnenie.
  4. Označením všetkých zaevidovaných záznamov pomocou tlačidla "Potvrdiť" potvrdzuje, že záznamy sú skontrolované a považuje ich za správne.

Autori sú pred evidenciou umeleckej činnosti povinní dôkladne si preštudovať pokyny CREUČ pre príslušné vykazovacie obdobie, aby neodovzdávali do Univerzitnej knižnice podklady k takým umeleckým výstupom, ktoré nie je možné evidovať.