Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podklady k evidencii ohlasov na publikačnú činnosť

Evidenciu ohlasov na publikačnú činnosť upravuje legislatíva.

Podklady k ohlasom na publikačnú činnosť sa archivujú v elektronickej forme. Pri odovzdávaní podkladov je potrebné dbať na to, aby bol podklad vo formáte PDF kompletný.

Podklady k ohlasom z tlačených publikácií musia obsahovať:

 • ohlas v monografii, učebnici, skriptách – titulný list, obsah a tiráž citujúceho dokumentu; strana, na ktorej sa citácia nachádza; a zoznam bibliografických odkazov
 • ohlas v článku v časopise / príspevku v zborníku – titulný list, obsah a tiráž citujúceho dokumentu; prvá strana s názvom citujúceho článku / príspevku a menom citujúceho autora; strana, na ktorej je citácia uvedená; a zoznam bibliografických odkazov

V každom podklade je potrebné farebne zvýrazniť citovaného autora a na úvodnú stranu podkladu uviesť kód kategórie ohlasu v zmysle vyhlášky č. 397/2020 MŠVVaŠ SR.

Takto pripravené podklady zefektívňujú a urýchľujú proces spracovania ohlasu do databázy ohlasov UMB. Podklady sa zasielajú poštou/vnútornou poštou na adresu spracovateľa.

Podklady odovzdané v tlačenej forme sa musia skenovať do PDF formátu v podmienkach knižnice, preto prosíme autorov, aby podľa možnosti uprednostnili odovzdávanie podkladov v elektronickej forme. Skeny pôvodnej tlačenej publikácie, sa zasielajú e-mailom na adresu spracovateľa.

Podklady k ohlasom z elektronických publikácií musia obsahovať:

 • ohlas v monografii, učebnici, skriptách – titulný list, obsah a tiráž citujúceho dokumentu; strana, na ktorej sa citácia nachádza; a zoznam bibliografických odkazov.

 • ohlas v článku v časopise / príspevku v zborníku – titulný list, obsah a tiráž citujúceho dokumentu; prvá strana s názvom citujúceho článku / príspevku a menom citujúceho autora; strana, na ktorej je citácia uvedená; a zoznam bibliografických odkazov
 • podklady k ohlasom z databáz Web of Science Core Collection / Scopus sa odovzdávajú vo forme
   • príslušných strán z databázy, na ktorých sa nachádzajú údaje o citovanom a citujúcom dokumente,
   • prípadne preposlaním e-mailovej správy generovanej príslušnou databázou po nastavení upozornenia (alertu) na nové citácie (pozri manuály nižšie).

Takto pripravené podklady zefektívňujú  a urýchľujú proces spracovania ohlasu do databázy ohlasov UMB.

Podklady sa zasielajú e-mailom na adresu spracovateľa.