Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Evidencia publikačnej činnosti

Zodpovedný pracovník: Mgr. Lucia Nižníková
Spracovatelia: Mgr. Jana EliašováMgr. Dana Mačudová, PhD., Mgr. Denisa Mesíková
Adresa: Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica, č. dv. 08 a č. dv. 06
Telefón: 048 446 53 16, kl. 5316, 048 446 5203, kl. 5203

 

Zákon č. 126/2015 o knižniciach ukladá akademickým knižniciam na vysokých školách povinnosť bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov vysokej školy.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti – CREPČ vznikol v roku 2007. Predstavuje bibliografickú databázu publikačnej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia publikácií v zmysle platnej legislatívy o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov. Správcom databázy je z poverenia MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií SR. Databáza CREPČ je verejne prístupná na internete:

 • CREPČ1 - obsahuje záznamy publikačnej činnosti za roky 2007 - 2017 (vrátane)
 • CREPČ2 - obsahuje záznamy publikačnej činnosti od roku 2018 

Predmetom evidencie publikačnej činnosti je verejne dostupná publikácia, pričom:

 • ide o prvé vydanie publikácie alebo upravené/aktualizované/doplnené/prepracované vydanie publikácie,
 • autor má na vykazujúcom pracovisku 100% pracovný úväzok (zamestnanec vysokej školy s pracovným úväzkom na ustanovený týždenný pracovný čas alebo študent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v zmysle Zákona a Vyhlášky) s uvedenou pracovnou pozíciou, platný v čase vydania publikácie.

Predmetom evidencie nie sú:

 • preprinty a publikácie, ktoré ešte neboli vydané v konečnej tlačenej alebo elektronickej verzii (často označené vydavateľom ako first online, early access a pod.),
 • normy,
 • ochranné známky, žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia, prihlášky ochrannej známky, prihlášky označenia pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisného označenia výrobkov, prihlášky šľachtiteľského osvedčenia,
 • publikácie dostupné len pre vybranú limitovanú skupinu používateľov prostredníctvom prístupových údajov,
 • publikácie len študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia,
 • edukačné pomôcky a hry,
 • záverečné a kvalifikačné práce (aj knižne vydané; to neplatí pre vedecké monografie, ktoré boli predložené na habilitačné konanie),
 • osobné blogy a stránky na internete,
 • e-learningové kurzy,
 • PPT prezentácie a prednášky,
 • komentáre a spravodajské články v dennej tlači a v prílohách dennej tlače,
 • brožúry, prospekty, katalógy produktov a iné propagačné materiály,
 • študijné príručky ako propagačné materiály o štúdiu na vysokých školách, sprievodcovia štúdií a podobné materiály,
 • krátke oznámenia o plánovaných alebo už konaných odborných a vedeckých podujatiach a informačné letáky ku podujatiam,
 • oznámenia a spomienkové oznamy o výročiach alebo úmrtiach vedeckých pracovníkov,
 • rozhlasové a televízne vysielania (čítania, rozhovory atď.),
 • verejne dostupné interné dokumenty (interné politiky, stratégie rozvoja, organizačno-metodické pokyny, smernice, štandardy a pod.).

Kategórie publikačnej činnosti (vyhláška č. 397/2020, Príloha č. 1)

Legislatíva
Formuláre na nahlasovanie publikačnej činnosti
Podklady k evidencii publikačnej činnosti
Ohlasy na publikačnú činnosť
Výstupy z databázy publikačnej činnosti a ohlasov