Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zoznam podujatí v roku 2020

JanuárFebruárMarecAprílMájSeptemberOktóberNovemberDecember Medzinárodný rok zdravia rastlín

Termín konania: 10. 1. – 31. 3. 2020
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Viera Surovcová, tel.: 048-446 7441, viera.surovcova@umb.sk
                             Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín. Výstava priblíži zámer zdôrazniť na medzinárodnej úrovni význam rastlín, zvýšiť potravinovú bezpečnosť, chrániť životné prostredie a biodiverzitu.

 

Peter Jaroš

Termín: 10. 1. – 31. 1. 2020
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Romana Kubušová, tel.: 048-446 5208, romana.kubusova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému spisovateľovi, prozaikovi, redaktorovi, dramaturgovi, televíznemu a filmovému scenáristovi, politikovi a autorovi jedného z najvýznamnejších slovenských románov 20. storočia "Tisícročná včela", pri príležitosti 80. výročia narodenia.

 

Maľovaná ZUŠka 2019

Termín: január  marec 2020
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Pokračovanie výstavy venovanej oceneným prácam zo 14. ročníka súťaže výtvarných prác žiakov a študentov výtvarných odborov základných umeleckých škôl na tému "Krajina".

 ***

Karol Rosenbaum

Termín: 3. 2. – 28. 2. 2020
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 4258, olga.petranova@umb.sk

Výstava venovaná literárnemu vedcovi pri príležitosti 100výročia narodenia.

 

Božena Němcová

Termín: 3. 2. – 31. 3. 2020
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Výstava venovaná českej spisovateľke, jednej zo zakladateľov modernej českej prózy pri príležitosti 200výročia narodenia.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry − PRÁVO 2020

Termín konania: 5. február 2019, 9.30 - 16.00 h
Miesto konania: vestibul Právnickej fakulty UMB, Komenského 20
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Michaela Ondirová, tel.: 048-446 5210, michaela.ondirova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti práva, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Metodický seminár čiastkových knižníc

Termín konania: 7. február 2020 o 13.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný aktuálnym otázkam organizácie čiastkových knižníc a metodickým pokynom k vypĺňaniu štatistického výkazu o čiastkovej knižnici za rok 2019.

 

Deň otvorených dverí UMB

Termín: 11. február 2020, 9.00 - 14.00 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek a študovne UK UMB
Usporiadateľ: UMB a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Prezentácia služieb Univerzitnej knižnice UMB.

Akademické rendezvous

Termín: 20. február 2020 o 15.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: FF UMB a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5206, michaela.mikuskova@umb.sk

Cyklus predstavení publikácií a vedeckej činnosti pracovníkov Filozofickej fakulty UMB.

 ***

Týždeň slovenských knižníc

T. G. Masaryk

Termín: 1. 3.  31. 3. 2020 
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: UMB a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová, tel.: 048-446 1238, erika.sanitrova@umb.sk

Výstava dokumentov z fondu UK UMB k 170. výročiu narodenia filozofa, sociológa, pedagóga, politika, štátnika a novinára, jedného zo zakladateľov 1. ČSR a jej prvého prezidenta. 

 

20 rokov v OECD

Termín: 1. 3.  31. 5. 2020 
Miesto konania: Ekonomická študovňa UK UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: UMB a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Andrea Stankovianska, tel.: 048-446 2163, andrea.stankovianska@umb.sk

Výstava približuje členstvo Slovenskej republiky v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, jeho význam a zmysel, naše pôsobenie a činnosť v tejto organizácii od roku 2000.

 

Workshop  vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch

Termín: 2. marec 2020, 11.00  16.00 h
Miesto konania: Ekonomická študovňa – Samovzdelávacie stredisko UK UMB,
                          Cesta na amfiteáter 1, 1. posch. č. dverí 119
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UK UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Legíňová, tel.: 048-446 6756, eva.leginova@umb.sk

Ukážka vyhľadávania v databázach Emerald, ProQest e-Book Central, Web of Science a Scopus.

 

Burza vyradených dokumentov

Termín konania: 4. marec 2020, 9.00  15.00 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Putnoková, tel.: 048-446 5211, renata.putnokova@umb.sk

Predaj vyradených dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry − POLITOLÓGIA 2020

Termín konania: 4. marec 2020, 9.30  16.00 h
Miesto konania: Fakulta politologických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Michaela Ondirová, tel.: 048-446 5210, michaela.ondirova@umb.sk

Spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava predstaví najnovšiu zahraničnú odbornú literatúru z oblasti politológie, ktorá bude zároveň spojená s predajom. Výstava sa uskutoční v rámci Týždňa slovenských knižníc.

 

Osvietenský projekt čitateľa

Termín konania: 5. marec 2020 o 13.30 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra histórie Filozofickej fakulty UMB
Prednášajúci: doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD., pracovníčka Historického ústavu SAV v Bratislave
Kontaktná osoba: Viera Surovcová, tel.: 048-446 7441, viera.surovcova@umb.sk
                             Mgr. Patrik Kunec, patrik.kunec@umb.sk

Prednáška zameraná na priblíženie konceptu vzdelaného čitateľa a na požiadavku slobody tlače v osvietenskom diskurze v 2. polovici 18. storočia a to na podklade textov výrazných osobností uhorského a európskeho osvietenstva. Autorka vychádza z výskumu knižnej kultúry v Uhorsku v priebehu 18. storočia, ktorému sa dlhodobo venuje.

 

Tomáš Garrigue Masaryk v slovenskej historickej pamäti − PODUJATIE ZRUŠENÉ

Termín konania: 18. marec 2020 o 10.30 h
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra histórie Filozofickej fakulty UMB
Prednášajúci: PhDr. Dušan Kováč, PhD., historik a vedecký pracovník Historického ústavu SAV v Bratislave
Kontaktná osoba: Mgr. Gréta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk

Prednáška o živote a politickej kariére prezidenta prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov Tomáša Garrigua Masaryka, ktorého 170. výročie narodenia si pripomenieme 7. marca 2020.

 

Andrej Sládkovič − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín konania: 15. 3.  15. 4. 2020
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB k 200. výročiu narodenia slovenského básnika, kritika literárnych a dramatických diel, publicistu a prekladateľa.
 


Notície Mateja Bela − PODUJATIE ZRUŠENÉ

Termín konania: 24. marec 2020 o 13.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Prednáška doc. Mgr. Imricha Nagya, PhD. bude spojená s prezentáciou druhého zväzku monumentálneho encyklopedického diela Mateja Bela Notitia Hungariae novae, 1736.

 ***

František Miko − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín: 1. 4. – 30. 4. 2020
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB k 100. výročiu narodenia slovenského jazykovedca a literárneho vedca.

 

Výstava výtvarných prác študentov − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín konania: apríl  september 2020
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Výstava venovaná výtvarným prácam študentov Katedry výtvarnej kultúry PF UMB.

    

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PEDAGOGIKA 2020 − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín konania: 16. apríl 2020
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Michaela Ondirová, tel.: 048-446 5210, michaela.ondirova@umb.sk

Výstava aktuálnej zahraničnej odbornej literatúry z oblasti pedagogiky, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 ***

Martin Kukučín − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín: 4. – 31. 5. 2020
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Romana Kubušová, tel.: 048-446 5208, romana.kubusova@umb.sk

Výstava venovaná významnému predstaviteľovi slovenského literárneho realizmu, zakladateľovi modernej slovenskej prózy pri príležitosti 160. výročia jeho narodenia.

 

Rok slovenského divadla − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín: máj  august 2020
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Výstava venovaná roku slovenských divadiel so zameraním na divadlá, ktoré pôsobia v meste Banská Bystrica.

 

Oslávme Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB − PODUJATIE ZRUŠENÉ

Termín: máj 2020, 9.00 – 16.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Dňa Európy. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 ***

Vitajte v Univerzitnej knižnici UMB!

Termín konania: september 2020
Miesto konania: fakulty UMB a študovne UK UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s fakultami UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Podujatia informačného vzdelávania pre študentov prvých ročníkov počas zápisov, úvodných sústredení a v rámci predmetu Úvod do štúdia.

 

Mária Montessoriová

Termín: 7. 9. – 31. 10. 2020
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná lekárke a pedagogičke talianskeho pôvodu pri príležitosti 150. výročia narodenia. Podľa jej zásad vznikol výchovno-vzdelávací program na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností.


Mladý Európan 2020 

Termín: 17. september 2020
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Zastúpenie EK v SR, Informačné centrum ED Lučenec, Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Regionálne kolo 15. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry  FF a FPV UMB 2020 − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín konania: 21. september 2020
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Alena Dorotovičová, tel.: 048-446 5210, alena.dorotovicova@umb.sk

Výstavu najnovšej zahraničnej odbornej literatúry pre študijné odbory Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – EF 2020 − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín konania: 22. september 2020
Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba:  Ing. Alena Dorotovičová, tel.: 048-446 5210, alena.dorotovicova@umb.sk

Výstava a predaj nových zahraničných publikácií spoločnosti SLOVART G.T.G. z oblasti ekonomických vied pre akademickú obec Ekonomickej fakulty UMB.

 

Európsky deň jazykov s Európskym dokumentačným centrom − PODUJATIE ZRUŠENÉ

Termín konania: september 2020, 8.00 – 13.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel: 048-446 5214, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 ***

Ľudovít Štúr

Termín: 1. – 31. 10. 2020
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Viera Surovcová, tel.: 048-446 7441, viera.surovcova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému buditeľovi, kodifikátorovi spisovnej slovenčiny, politikovi, filozofovi, historikovi, jazykovedcovi, pedagógovi, spisovateľovi, básnikovi, publicistovi a redaktorovi, pri príležitosti 205. výročia narodenia.

 

Výstava Portál – FF a FPV 2020 − VÝSTAVA ZRUŠENÁ

Termín konania: október 2020
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba:  Ing. Alena Dorotovičová, tel.: 048-446 5210, alena.dorotovicova@umb.sk

Výstava z produkcie vydavateľstva PORTÁL zahŕňajúca najnovšie knižné publikácie z oblasti pedagogiky, psychológie a sociálnej práce bude spojená s predajom kníh.

 ***

Stres a depresia – fenomén súčasnosti − PODUJATIE ZRUŠENÉ

Termín konania: november 2020
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová, tel.: 048-446 1238, erika.sanitrova@umb.sk

Prednáška s odborníkom o duševnom zdraví v súčasnom uponáhľanom svete.

 

Týždeň vedy a techniky v SR (november 2020)

 ***

 Metodický seminár čiastkových knižníc

Termín konania: 3. 12. , 4. 12. a 7. 12. 2020
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný aktuálnym otázkam organizácie čiastkových knižníc a metodickým pokynom k vypĺňaniu štatistického výkazu o čiastkovej knižnici za rok 2020.

 

Ludwig van Beethoven

Termín konania: 1. 12. 2020 – 15. 1. 2021
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná jednému zo svetovo najvýznamnejších hudobných skladateľov v dejinách hudby pri príležitosti 250. výročia narodenia.