Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konzultácie

Zodpovedný pracovník: Mgr. Zuzana Melegová
Adresa: Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048 446 53 11, kl. 5311

V akademických knižniciach zahraničných univerzít sú špecializovaní knihovníci bežnou praxou. Aj naše skúsenosti ukazujú, že úloha akademických knižníc v procese vedeckej komunikácie nekončí len pri evidencii publikačnej činnosti zamestnancov univerzity. Vedeckí pracovníci potrebujú dynamicky reagovať na meniace sa vedecké prostredie a zmeny, ktoré so sebou prináša otvorený prístup a otvorená veda. Preto je veľmi dôležité relevantné poradenstvo vo všetkých fázach vedeckovýskumného procesu – od výberu relevantnej literatúry, cez zber a publikovanie dát, prípravu článku, až po jeho publikovanie.

Poradenská a konzultačná činnosť publikačného poradcu sa zameriava predovšetkým na:

  • tvorbu identifikátorov vedcov (ORCID, Researcher ID) a vytváranie vedeckých profilov,
  • overovanie hodnovernosti informačných zdrojov,
  • výber vhodných časopisov na publikovanie výskumu,
  • výklad politík otvoreného prístupu jednotlivých vydavateľstiev,
  • odhaľovanie potenciálnych úskalí, ktoré súvisia s predátorským publikovaním.
  • transformáciu tradičných časopisov na časopisy s otvoreným prístupom (koncipovanie open access politiky časopisu, tvorba odporúčaní autorom, registráciu časopisu do databáz).

Okrem individuálneho poradenstva posyktuje školenia na uvedené témy a prípravuje inštruktážne materiály.