Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Cenník služieb

Príloha č. 2 Knižničného poriadku UMB 

  Kategória používateľa

Poplatok (€)

Poplatok za registráciu používateľa A, AB, B, C, D, V 5,00
Poplatok za registráciu používateľa – používateľ so špecifickými potrebami A, AB, B, C, D, V zdarma
Prolongácia preukazu používateľa  AB, B, C, V 3,00
Jednorázový poplatok za služby pre neregistrovaného používateľa 1,00
 Sankčné poplatky za porušenie Knižničného poriadku UMB
Vyhotovenie duplikátu preukazu používateľa (z dôvodu straty alebo poškodenia preukazu) A, AB, B, C, D, V 2,00
Poškodenie brožovanej publikácie A, AB, B, C, D, V 4,00
Poškodenie publikácie v pevnej väzbe A, AB, B, C, D, V 5,00
Náhrada strateného dokumentu – podľa Prílohy č. 3 Knižničného poriadku UMB

 Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty (za každý dokument)

Prekročenie výpožičnej lehoty za každý deň omeškania A, AB, B, C, D, V 0,20
Riaditeľská upomienka (90 pracovných dní od ukončenia výpožičnej lehoty) A, AB, B, C, D, V 7,00
Pri zaslaní riaditeľskej upomienky je používateľ povinný zaplatiť súčasne aj poplatky za prekročenie výpožičnej letohy podľa počtu dní omeškania.
Predžalobná upomienka (120 pracovných dní od ukončenia výpožičnej lehoty) A, AB, B, C, D, V 10,00
Pri zaslaní predžalobnej upomienky je používateľ povinný zaplatiť aj poplatky za riaditeľskú upomienku a prekročenia výpožičnej lehoty podľa počtu dní omeškania.

 Ostatné sankčné poplatky

Strata alebo poškodenie obalu požičaného dokumentu A, AB, B, C, D, V 2,00
Strata alebo poškodenie didaktickej pomôcky – vo výške obstarávacej ceny didaktickej pomôcky – podľa Prílohy č. 6 Knižničného poriadku UMB
Strata alebo poškodenie ochrannej tašky didaktickej pomôcky A, AB, B, C, D, V 2,00
Poškodenie dokumentu historického knižničného fondu – v plnej výške fakturovaných nákladov za reštaurovanie dokumentu – podľa Prílohy č. 5 Knižničného poriadku UMB
Zničenie etikety čiarového kódu, signatúry alebo ochranej nálepky A, AB, B, C, D, V 1,50
Strata alebo poškodenie kľúča z odkladacej skrinky A, AB, B, C, D, V 3,00
Nevyzdvihnutie žiadaného dokumentu (neplatí pre dokumenty žiadané prostredníctvom MVS a MMVS) A, AB, B, C, D, V 0,50/1 dok.
Vrátenie vypožičaných dokumentov do inej knižnice A, AB, B, C, D, V 1,00/1 dok.

 Manipulačné poplatky

Manipulačný poplatok pri strate dokumentu a didaktickej pomôcky A, AB, B, C, D, V 6,00

 Poplatky za nadštandardné služby

Žiadanky a rezervácie dokumentov telefonicky, e-mailom A, AB, B, C, D, V 0,50/1 dok.
Predlžovanie (prolongácia) výpožičnej lehoty a rezervácií dokumentov telefonicky, e-mailom A, AB, B, C, D, V 0,50/1 dok.
Spracovanie publikačnej činnosti pre externých uchádzačov o habilitačné a inauguračné konanie 200,00
Spracovanie publikačnej činnosti a ohlasov zamestnanca z predchádzajúcich pracovísk A 200,00

 Medziknižničná výpožičná služba

Poplatok za medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) A, AB, B, C, D, V zdarma
Poplatok za medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS) – v plnej výške fakturovanej dodávateľským subjektom – podľa Prílohy č. 4 Knižničného poriadku UMB
Poplatok za prekročenie výpožičnej lehoty dokumentov požičaných prostredníctvom MVS  A, AB, B, C, D, V 0,20
Poplatok za prekročenie výpožičnej lehoty dokumentov požičaných prostredníctvoom MMVS  A, AB, B, C, D, V 0,20
Poplatok za prekročenie výpožičnej lehoty dokumentov požičaných prostredníctvom MMVS o 3 dni a viac A, AB, B, C, D, V 2,00

 Rešeršné služby

Rešerš jednorázová A, AB zdarma
Rešerš jednorázová (do 30 záznamov) B, C, D, V 5,00
Rešerš jednorázová (nad 30 záznamov) B, C, D, V 7,00
Rešerš jednorázová neregistrovaný 8,00
Príplatok za expresné vypracovanie rešerše (do 2 pracovných dní) A, AB, B, C, D, V, neregistrovaný 5,00
Sankčná pokuta za nevyzdvihnutie vypracovanej rešerše B, C, D, V 5,00
Vytlačenie rešerše sa účtuje zvlásť, pozri Ostatné služby

 Reprografické služby (len z fondu UK UMB)

Formát A4, A5 – jednostranne

Formát A4, A5 – obojstranne

A, AB, B, C, D, V

0,05


0,10

Formát A3 – jednostranne

Formát A3 – obojstranne

A, AB, B, C, D, V

0,10


0,15

 Ostatné služby

Čiernobiela tlač A4 – jednostranne A, AB, B, C, D, V 0,10
Čiernobiela tlač A4 – obojstranne A, AB, B, C, D, V 0,15
Čiernobiela tlač A3 – jednostranne A, AB, B, C, D, V 0,15
Čiernobiela tlač A3 – obojstranne A, AB, B, C, D, V 0,20
Farebná tlač A4 – jednostranne A, AB, B, C, D, V 0,30
Farebná tlač A4  obojstranne A, AB, B, C, D, V 1,00
Farebná tlač A3 – jednostranne A, AB, B, C, D, V 1,00
Farebná tlač A3  obojstranne A, AB, B, C, D, V 2,00

Skenovanie

A, AB, B, C, D, V 0,10

Viazanie seminárnych prác

A, AB, B, C, D, V 1,30