Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Iniciatívy za otvorený prístup

Vo vývoji iniciatív v oblasti otvoreného prístupu významnú úlohu zohrali najmä 3 konferencie, ktoré sa konali v Budapešti v roku 2001, Bethesde (USA) v roku 2003 a v Berlíne tiež v roku 2003.

Budapešti sa 1. a 2. decembra 2001 konala konferencia organizovaná Inštitútom otvorenej spoločnosti pod názvom „Budapest Open Access Initiative“ (Budapeštianska iniciatíva za otvorený prístup). Konferencia sformulovala vo svojej deklarácii predmet a ciele tejto iniciatívy. Jej výsledkom bola aj prvá definícia otvoreného prístupu. Deklaráciu Iniciatívy doteraz (18. 6. 2019) signovalo 6141 jednotlivcov a 978 organizácií.

V Lekárskom inštitúte Howarda Hughesa v Chevy Chase v Bethesde v štáte Maryland v USA sa 11. apríla 2003 zišlo 24 odborníkov, ktorých cieľom bolo dohodnúť sa na významných a konkrétnych krokoch, ktoré všetky zainteresované strany – organizácie, ktoré podporujú vedecký výskum, vedci, ktorí generujú výsledky vedeckého výskumu, vydavatelia, ktorí zabezpečujú recenzovanie a distribúciu výsledkov výskumu a vedci a knihovníci a ďalší, ktorí sú závislí na prístupe k týmto poznatkom – mohli podporiť rýchly a účinný prechod k publikovaniu s otvoreným prístupom.

Sformulovali 4 vyhlásenia a ich zámerom bolo osloviť širšie fórum, ktoré by pripravilo návrh princípov, ktoré by formálne prijali financujúce agentúry, vedecké spoločnosti, vydavatelia, knihovníci, vedecko-výskumné inštitúcie a jednotliví vedci ako akceptovaný štandard pre publikovanie recenzovaných vedeckých správ v biomedicínskych vedách.

V dňoch 20. - 22. októbra 2003 sa na pôde Max Planckovej spoločnosti v Berlíne uskutočnila Konferencia o otvorenom prístupe k znalostiam vo vedách a humanitných vedách. Zúčastnili sa jej predstaavitelia 19 významných inštitúcií z Nemecka a Francúzska. V súlade s duchom záverov predchádzajúcich konferencií sformulovali tzv. Berlínsku deklaráciu o otvorenom prístupe k vedeckým znalostiam, ktorej signatármi sa k 18. 6. 2019 stalo už 636 významných inštitúcií z celého sveta, žiaľ doteraz ani jedna zo Slovenska.

Nasledovali ďalšie podujatia rôznych organizácií a inštitúcií, ktoré sa zaoberali otázkami otvoreného prístupu a vyjadrovali mu svoju podporu. 

Podrobnejší prehľad vývoja iniciatív v oblasti OA možno nájsť napr. v prezentácii Silvie Stasselovej "Open Access - prehľad iniciatív otvoreného prístupu k vedeckej literatúre v medzinárodnom meradle a nové iniciatívy IFLA a UNESCO.

Európska únia a otvorený prístup

Európska únia sa téme otvoreného prístupu intenzívne venuje od roku 2007, kedy Európska rada pre výskum (ERC) vydala smernicu k Open Access (OA) a prijala stanovisko, ktorým odporučila, aby všetky recenzované výstupy z výskumu financovaného ERC boli deponované a dostupné vo vhodnom výskumnom repozitári s otvoreným prístupom so šesťmesačnou ochrannou lehotou. Postupne vznikali rozličné projekty a iniciatívy, ktoré mali proces vedeckého publikovania formou otvoreného prístupu podporovať. Poslednou z nich je iniciatíva Plan SViac informácií...

Slovensko a otvorený prístup

Medzi prvé podujatia zamerané na tému otvoreného prístupu sa objavili v roku 2011, kedy sa konal seminár akademických knižníc na tému "Elektronická komunikácia vo vede a akademické knižnice". Hlavnou témou seminára boli otázky súvisiace s otvoreným prístupom. Slovenská asosicáci knižníc, ktorá bola jedným z organizátorov totho seminára vyjadrila podporu otvorenému publikovaniu vo Výzve Slovenskej asociácie knižníc na podporu Open Access. Postupne vznikali ďalšie aktivity v tejto oblasti na pôde Centra vedecko-technických informácii SR v Bratislave a na úrade Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. V súčasnosti prebieha aplikácia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019Viac informácií...