Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zoznam čiastkových knižníc

ČIASTKOVÉ KNIŽNICE UK UMB

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB Značka Poverená osoba E-mail Tel. číslo
Katedra cestovného ruchu EF 01 Ing. Tomáš Gajdošík, PhD. tomas.gajdosik@umb.sk 2215
Katedra ekonómie EF 02 Ing. Mariana Považanová, PhD. mariana.povazanova@umb.sk 2654
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF 03 Mgr. Zuzana Šimonová zuzana.simonova@umb.sk 2712
Katedra financií a účtovníctva EF 04 Ing. Jana Stašová, PhD. jana.stasova@umb.sk  6326 
Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov  EF 05

Ing. Mária Kanderová, PhD.

maria.kanderova@umb.sk  6618 
Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF 06 Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. dagmar.skvareninova@umb.sk 2517
Inštitút manažérskych systémov Poprad EF 09 Ing. Zuzana Vilgová zuzana.vilgova@umb.sk 052/426 2322
Centrum rozvoja doktorandov EF 12 Ing. Kristína Murínová kmurinova@umb.sk  2168
Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF 15 Mária Martinkovičová maria.martinkovicova@umb.sk  2312 
FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB  Značka  Poverená osoba  E-mail  Tel. číslo
 Katedra histórie FF 02 Jarmila Tomaščíková  jarmila.tomascikova@umb.sk  7155, 413 9824
 Katedra romanistiky FF 04  Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.  monika.zazrivcova@umb.sk 5131 
Katedra germanistiky  FF 05  Mgr. Anna Ivínová anna.ivinova@umb.sk  5511 
Katedra anglistiky a amerikanistiky  FF 06  Mgr. Milena Štulrajterová, PhD.  milena.stulrajterova2@umb.sk  5034 
Katedra filozofie  FF 10 doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.  ulrich.wollner@umb.sk  7318 
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy  FF 13 doc. Ivan Jančovič, PhD.  ivan.jancovic@umb.sk  7332 
Katedra slovanských jazykov  FF 17 Svitlana Shekhavtsova, PhD.  svitlana.shekhavtsova@umb.sk 5064 
Katedra sociálnych štúdií a etnológie  FF 19 Bc. Tatiana Murínová tatiana.murinova@umb.sk  5313, 6218 
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB   Značka  Poverená osoba  E-mail  Tel. číslo
Katedra geografie a geológie FP 01 Katarína Gavaldová  katarina.gavaldova@umb.sk 7301 
Katedra informatiky FP 05 Katarína Gavaldová katarina.gavaldova@umb.sk 7133
Katedra fyziky FP 06 Darina Frindtova darina.frindtova@umb.sk 7202
Katedra techniky a technológií FP 07 Ing. Petra Kvasnová, PhD. petra.kvasnova@umb.sk 7220
Katedra chémie FP 08 Darina Frindtova darina.frindtova@umb.sk 7202
Katedra biológie a ekológie a životného prostredia FP 09 Mgr. Matej Vesteg, PhD. matej.vesteg@umb.sk 7109
Katedra matematiky FP 10 doc. RNDr. Roman Hric, PhD. roman.hric@umb.sk 7230
FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY, ŠPORTU A ZDRAVIA
Katedra telesnej výchovy a športu  FT 01 Magda Veszeleiová magda.veszeleiova@umb.sk 7527
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB Značka Poverená osoba E-mail Tel. číslo
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF 07 Mgr. Zuzana Zvarová zuzana.zvarova@umb.sk 4852
Katedra psychológie PF 08 Mgr. Vladimíra Zimová vladimira.zimova@umb.sk 4712
Katedra teológie a katechetiky PF 10 MPhil. Peter Málik PhD. peter.malik@umb.sk 4916
Katedra sociálnej práce PF 12 Mgr. Zuzana Zvarová zuzana.zvarova@umb.sk 4527
Centrum edukačného výskumu PF PF 16 Mgr. Zuzana Zvarová zuzana.zvarova@umb.sk 4527, 4852
Katedra pedagogiky a andragogiky: časť pedagogika - etika PF 17 Mária Slušná maria.slusna@umb.sk 4752
Katedra pedagogiky a andragogiky: časť andragogika PF 17 Mária Slušná maria.slusna@umb.sk 4752
Centrum umenia a kultúry PF PF 18 Mgr. Lenka Lipárová, PhD. lenka.liparova@umb.sk 4957
PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB Značka Poverená osoba E-mail Tel. číslo
Katedra dejín štátu a práva PR 01 doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.  ivana.soskova@umb.sk 3171
Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie PR 02 JUDr. Elena Júdová, PhD.  elena.judova@umb.sk 3166
Katedra obchodného a finančného práva PR 10 JUDr. Martin Kubinec, PhD.  martin.kubinec@umb.sk 3253 
Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín PR 12 JUDr. Martin Orviský, PhD.  martin.orvisky@umb.sk 3241 
Katedra ústavného práva a teórie práva PR 16 Mgr. Andrea Kluknavská, PhD. kluknavska.andrea@umb.sk 3166 
Katedra občianskeho a pracovného práva PR 17 doc. JUDr. Marek Švec, PhD., L.L.M., univ. prof. marek.svec@umb.sk 3246
REKTORÁT UMB – Referát celoživotného vzdelávania UMB Značka Poverená osoba E-mail Tel. číslo
Kariérne centrum UMB  CCV01 PhDr. Zuzana Osvaldová  zuzana.osvaldova@umb.sk   6227