Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podklady k evidencii publikačnej činnosti

Univerzitná knižnica buduje od roku 2015 elektronický archív podkladov publikačnej činnosti, preto sa odovzdávajú už len v PDF formáte. Podklady je možné odovzdať dvomi spôsobmi: 

  1. pripojiť ako prílohu k záznamu odoslanému prostredníctvom elektronických formulárov na nahlasovanie publikačnej činnosti
  2. vo výnimočných prípadoch odoslať prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy spracovateliek publikačnej činnosti. Do e-mailu je potrebné uviesť kategóriu publikačnej činnosti a v prípade spoluautorstva percentuálny podiel všetkých autorov.

Podklad publikačnej činnosti v PDF formáte musí byť finálnou a originálnou verziou od vydavateľa alebo fotokópiou (skenom) z originálneho dokumentu. Za akceptovateľný podklad sa nepovažuje:

  • dokument vo worde, ktorý neprešiel redakčnou úpravou u vydavateľa,
  • finálne PDF tlačenej publikácie, ak publikácia ešte nebola vytlačená,
  • finálne PDF elektronickej publikácie, ak publikácia ešte nebola zverejnená online.

Pri odovzdávaní podkladovje potrebné dbať na to, aby bol podklad kompletný, v opačnom prípade bude autor požiadaný o jeho doplnenie.

  1. Knižné publikácie (monografie, učebnice, skriptá, zborníky a i.) sa odovzdávajú vo forme plného textu.
  2. Podklad k článku v časopise musí obsahovať titulný list, tiráž a obsah časopisu; plný text článku.
  3. Príspevky v zborníkoch musia obsahovať titulný list, tiráž a obsah zborníka; plný text príspevku.