Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Európska únia a Open Access

V decembri 2007 vydala Európska rada pre výskum (ERC) smernicu k Open Access (OA) a prijala stanovisko, ktorým odporučila, aby všetky recenzované výstupy z výskumu financovaného ERC boli deponované a dostupné vo vhodnom výskumnom repozitári s otvoreným prístupom so šesťmesačnou ochrannou lehotou.

V auguste 2008 Európska komisia vyhlásila Pilotný projekt OA ako súčasť 7. Rámcového programu EK pre výskum a vývoj. Prijímatelia grantov z prostriedkov 7. RP v 7 určených oblastiach výskumu majú povinnosť deponovať publikované výsledky svojho výskumu do inštitucionálnych alebo tematických repozitárov s otvoreným prístupom, a to 6 – 12 mesiacov od publikovania recenzovaných článkov klasickou cestou.

V roku 2008 vznikol projekt OpenAIRE - Open Access Infrastructure for Research in Europe, ktorý si kladie za cieľ podporiť otvorený prístup v európskom meradle. Jeho praktickým výstupom je informačný portál s vyhľadávacím rozhraním, ktorý umožní vyhľadávanie publikovaných výsledkov projektov financovaných zo 7. RP, uložených v zapojených inštitucionálnych a odborových repozitároch. Na stránkach projektu možno nájsť i množstvo praktických informácií a návodov na možnosti publikovania v otvorenom prístupe. Prvý projekt OpenAIRE bol ukončený v roku 2011, avšak dočkal sa pokračovania. Aktuálne je to projekt OpenAIRE Advance (2018-2020).

Ďalším projektom na podporu otvoreného prístupu je PASTEUR4OA. Jeho cieľom je vývoj a/alebo posilnenie OA politiky v jednotlivých krajinách a uľahčenie spolupráce členských krajín EÚ v tejto oblasti. Jeho cieľom je vytvorenie siete národných odborných centier, koordinárotov OA stratégií s ohľadom na odporúčania Európskej komisie a pravidlá Horizon 2020.

Na podporu publikovania vznikol aj e-learningový portál FOSTER. Tu vedeckí pracovníci, knihovníci, poskytovatelia dotácií na výskum tu nájdu množštvo výukových materiálov týkajúcich sa otvoreného prístupu, otvorených dát, OA politík, legislatívy a licenčných podmienok a pod.

V roku 2018 vznikla iniciatíva Plan S, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby všetky vedecké publikácie, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných grantov poskytnutých národnými a európskymi výskumnými organizáciami, boli od roku 2020 dostupné prostredníctvom otvoreného prístupu (open access časopisy, či platformy pre open access). Iniciatíva pozostáva z 10 princípov, ktoré podporujú otvorené publikovanie.

Podporou dostupnosti informácií o vede sa zaoberá organizácia euroCRIS. Jej cieľom jebudovaní siete CRIS (Current Research Information Systems) a vývoj dátového formátu CERIF (Common Research Information Format). Súčasťou siete CRIS je aj Slovensko.