Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zoznam periodík

 ZOZNAM PERIODÍK     A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z

TITUL Dislokácia

Academia
Online verziia: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/publikacie-casopisy.../casopisy/academia.html?page_id=9296

Univerzálna študovňa
Pedagogická študovňa

Acta academica Karviniensia
Online verziia: https://aak.slu.cz/

Ekonomická študovňa

Acta aerarii publici

Univerzálna študovňa
Pedagogická študovňa
Ekonomická študovňa
Právnická študovňa
Politologická študovňa

Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae
Online verzia na: https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI/issue/archive

Právnická študovňa

Acta historica Neosoliensia
Online verzia na: https://www.ahn.umb.sk/

Univerzálna študovňa
Politologická študovňa

Acta Iuridica Olomucensia

Právnická študovňa

Acta Onomastica

Univerzálna študovňa

Adamko

Pedagogická študovňa

Amos

Pedagogická študovňa

Apetit

Ekonomická študovňa

Applied linguistics
Online verzia na: http://applij.oxfordjournals.org/

Univerzálna študovňa

Ars Notaria

Právnická študovňa

Babel
Online verzia na: https://benjamins.com/catalog/babel

Univerzálna študovňa

Bibiana
Online verzia na: https://www.bibiana.sk/sk/archiv/digitalna-bibiana/revue-bibiana

Univerzálna študovňa

Bibliotheca Universitatis
Online verzia na: https://ojs.umb.sk/index.php/bu

Univerzálna študovňa
Pedagogická študovňa
Ekonomická študovňa
Právnická študovňa
Politologická študovňa

Biologie, chemie, zeměpis
Online verzia na: https://bichez.pedf.cuni.cz/archiv/

Univerzálna študovňa

Bratislava law rewiev
Online verzia na: https://blr.flaw.uniba.sk/index.php/BLR

Právnická študovňa

Bublina

Pedagogická študovňa

Bulletin advokacie
Online verzia na: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=34

Právnická študovňa

Bulletin mineralogie petrologie
Online verzia na: http://www.bullmineral.cz/contents

Univerzálna študovňa

Bulletin SAK
Online verzia na: http://www.sakba.sk/bulletin/

Univerzálna študovňa

Bulletin Slovenskej advokácie
Online verzia na: https://www.sak.sk/web/sk/cms/sak/bulletin

Právnická študovňa

Central European journal of comparative law
Online verzia na: https://ojs3.mtak.hu/index.php/cejcl/index

Právnická študovňa

Central European journal of international and security studies
Online verzia na: https://cejiss.org/issues

Právnická študovňa
CIO business world Ekonomická študovňa

Civitas
Online verzia na: http://www.kpes.ff.ukf.sk/civitas/

Politologická študovňa
Cizí jazyky Univerzálna študovňa

Communication today
Online verzia na: https://www.communicationtoday.sk/

Univerzálna študovňa

Cornell hospitality quarterly
Online verzia na: http://cqx.sagepub.com/

Ekonomická študovňa
Čarovné Slovensko Univerzálna študovňa

Česká literatura
Online verzia na: https://asjournals.lib.cas.cz/ceskaliteratura/archiv

Univerzálna študovňa
Československá psychologie
Online verzia na: https://ceskoslovenskapsychologie.cz/index.php/csps
Univerzálna študovňa
Pedagogická študovňa
od roku 2021 vychádza elektronicky
Čtenář Univerzálna študovňa
Dane a účtovníctvo Ekonomická študovňa
Dane a účtovníctvo v praxi Ekonomická študovňa
Dějiny a současnost Univerzálna študovňa

Dějiny  teorie – kritika
Online verzia na: http://www.dejinyteoriekritika.cz/DesktopDefault.aspx

Univerzálna študovňa
Denník N Univerzálna študovňa
Didaktika Pedagogická študovňa
Duklja Univerzálna študovňa
The Economicst Politologická študovňa
Educational research
Online verzia na: http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rere20
Univerzálna študovňa

Educational researcher
Online verzia na: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/educational-researcher

Univerzálna študovňa

Ekológia
Online verzia na: https://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=57

Univerzálna študovňa

Ekonom

Ekonomická študovňa

Ekonomická revue cestovného ruchu

Ekonomická študovňa

Ekonomické rozhľady
Online verzia na: https://euba.sk/veda-vyskum/ekonomicke-rozhlady/archiv-obsahov

Ekonomická študovňa

Ekonomický časopis
Online verzia na: http://www.ec.sav.sk/

Ekonomická študovňa

Ekonomika a spoločnosť
Online verzia na: http://www.ekonomikaaspolocnost.umb.sk/?page_id=96

Ekonomická študovňa

Environment for Europeans
Online verzia na: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21f4c0d9-36a9-11e6-a825-01aa75ed71a1

Európske dokumentačné centrum

EU rural review
Online verzia na: https://enrd.ec.europa.eu/publications/search/_en?f%5B0%5D=im_field_enrd_publication_type%3A20482

Európske dokumentačné centrum

European equality law review
Online verzia na: https://www.equalitylaw.eu/publications/law-reviews

Európske dokumentačné centrum

European Network for Rural Development
Online verzia na: https://enrd.ec.europa.eu/publications/search

Európske dokumentačné centrum

Filosofický časopis
Online verzia na: https://kramerius.lib.cas.cz/periodical/uuid:c82a1017-48e1-11e1-9389-005056a60003

Univerzálna študovňa

Filozofia
Online verzia na: https://filozofia.sav.sk/

Univerzálna študovňa

Forbes

Ekonomická študovňa

Foreign policy*

Politologická študovňa

Fórum sociální politiky
Online verzia na: https://www.vupsv.cz/casopis/

Pedagogická študovňa
Fraktál Univerzálna študovňa
Geo Univerzálna študovňa
Geografia Univerzálna študovňa

Geografická revue
Online verzia na: https://www.fpv.umb.sk/geo-revue/

Univerzálna študovňa
Pedagogická študovňa

Geografické rozhledy Univerzálna študovňa

Geografický časopis
Online verzia na: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=9

Univerzálna študovňa

Geologica Carpathica
Online verzia na: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/

Univerzálna študovňa
The Haque journal of diplomacy Politologická študovňa
Historická revue*
Online verzia na: https://historickarevue.sme.sk/
Univerzálna študovňa
Politologická študovňa –
e-vydanie
Historický časopis
Online verzia na: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=55
Univerzálna študovňa
HoReCa magazine Ekonomická študovňa
Hospodárske noviny*
Online verzia na: https://hnonline.sk/
Ekonomická študovňa – e-vydanie
Politologická študovňa – e-vydanie

Hotelier*
Online verzia: https://hotelier.sk/

Ekonomická študovňa
HR forum Ekonomická študovňa
Hudební výchova Pedagogická študovňa

Hudobný život
Online verzia na: https://xn--h-toa.hc.sk/

Univerzálna študovňa

Chip

Univerzálna študovňa

Index*
Online verzia na: https://index.sme.sk/?ref=menu

Ekonomická študovňa – e-vydanie
Informatorium Pedagogická študovňa 
Innovations in education and teaching international
Online verzia na: http://www.tandfonline.com/toc/riie20/current
Univerzálna študovňa
International review of administrative sciences Ekonomická študovňa
Interpreting
Online verzia na: https://benjamins.com/catalog/intp
Univerzálna študovňa

International and Comparative Law Review

Online verzia na: http://iclr.upol.cz/

Právnická študovňa

ITlib
Online verzia na: https://itlib.cvtisr.sk/

Univerzálna študovňa

Jazykovedný časopis
Online verzia na: 
https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/

Univerzálna študovňa
Język polski
Online verzia na: https://jezyk-polski.pl/index.php/jp/issue/archive
Univerzálna študovňa

Journal of applied corporate finance
Online verzia na: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17456622

Ekonomická študovňa 

Journal of educational computing research
Online verzia na: http://journals.sagepub.com/home/jec

Univerzálna študovňa

Journal of hospitality & tourism research
Online verzia na: http://jht.sagepub.com/

Ekonomická študovňa 

Journal of political marketing

Politologická študovňa 
Journal of religion Politologická študovňa 
Jurisprudence Právnická študovňa
Justičná revue  Právnická študovňa 

Karpatenblatt 
Online verzia na: https://karpatenblatt.sk/?pid=1

Univerzálna študovňa 

KAS- Auslandsinformationen
Online verzia na: https://www.kas.de/en/web/auslandsinformationen/articles

Politologická študovňa 

Knihovna
Online verzia na: http://knihovna.nkp.cz/

Univerzálna študovňa 

Knižná revue
Online verzia na: https://www.litcentrum.sk/casopis/knizna-revue

Univerzálna študovňa 

Komenský
Online verzia na: https://www.ped.muni.cz/komensky/cisla/archiv

Univerzálna študovňa 
Pedagogická študovňa

Kozmos

Univerzálna študovňa 

Krásy Slovenska

Univerzálna študovňa 

Kriminalistika

Právnická študovňa 

Kritika prekladu
Online verzia na: https://www.kritikaprekladu.sk/

Univerzálna študovňa 
Pedagogická študovňa

Kultúra slova
Online verzia na: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/

Univerzálna študovňa 
Kultúrne dejiny Univerzálna študovňa
Le Monde diplomatique  Politologická študovňa
Lidé a hory  Univerzálna študovňa 
Lifelong learning 
Online verzia na: https://lifelonglearning.mendelu.cz/
Pedagogická študovňa 
Literárny týždenník
Univerzálna študovňa  
Manažment školy v praxi Univerzálna študovňa 
Pedagogická študovňa

Media Literacy and Academic Research
Online verzia na: https://www.mlar.sk/

Univerzálna študovňa

Medzinárodné vzťahy
Online verzia na: https://econpapers.repec.org/article/brvjournl/

Politologická študovňa

Mezinárodní vztahy
Online verzia na: https://cjir.iir.cz/index.php/cjir

Politologická študovňa

Mineralia Slovaca
Online verzia na: https://www.geology.sk/mineralia

Univerzálna študovňa
Mládež a spoločnosť Univerzálna študovňa 
Moja psychológia  Univerzálna študovňa 

MY
Online verzia na: https://mybystrica.sme.sk/?ref=menu

Univerzálna študovňa

Národopisná revue
Online verzia na: 
https://revue.nulk.cz/

Univerzálna študovňa
Naše svedectvo Univerzálna študovňa
National geographic Politologická študovňa

Natura 2000
Online verzia na: https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/natura2000nl_en.htm

Európske dokumentačné centrum
New Eastern Europe Politologická študovňa

Novi Sad Journal of Mathematics
Online verzia na: https://sites.dmi.uns.ac.rs//nsjom/default.htm

Univerzálna študovňa 

Obecné noviny
Online verzia na: https://www.obecne-noviny.sk/pdf/index

Politologická študovňa
Obchod Ekonomická študovňa 
Obchodní právo Právnická študovňa 

Obrana
Online verzia na: https://www.mod.gov.sk/obrana/

Politologická študovňa
Obzory matematiky, fyziky a informatiky Univerzálna študovňa 
Organon F
Online verzia na: https://www.organonf.com/

Univerzálna študovňa
od roku 2013 vychádza elektronicky

Otázky žurnalistiky Univerzálna študovňa 

Pamäť národa
Online verzia na: https://www.upn.gov.sk/sk/casopis-pamat-naroda/

Politologická študovňa 
Pamiatky a múzeá Univerzálna študovňa 

Panorama: Focusing on European Regional and Urban Policy
Online verzia na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/information/publications?title=&themeId=0&tObjectiveId=ALL&typeId=10&countryId=0&periodId=0&fundId=0&policyId=0&languageCode=sk&search=1

Európske dokumentačné centrum

Pedagogická orientace
Online verzia na: https://journals.muni.cz/pedor

Univerzálna študovňa 

Pedagogika
Online verzia na: https://ojs.cuni.cz/pedagogika

Univerzálna študovňa 

Pokroky matematiky, fyziky & astronomie
Online verzia na: https://www.dml.cz/handle/10338.dmlcz/140123

Univerzálna študovňa 

Politická ekonomie
Online verzia na: http://www.vse.cz/polek/

Ekonomická študovňa

Politické vedy
Online verzia na: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/

Politologická študovňa  

Politische Studien
Online verzia na: https://www.hss.de/publikationen/?tx_hsspublication_pi1%5Bfilter%5D%5B0%5D=series%3APolitische+Studien

Politologická študovňa  
Politologický časopis Politologická študovňa 

Pravda
Online verzia na: https://www.pravda.sk/

Univerzálna študovňa
Politologická študovňa
Právník
Online verzia na: https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/
Právnická študovňa 
Právny obzor
Online verzia na: http://www.pravnyobzor.sk/index.php?id=archiv 
Právnická študovňa 

Právo a bezpečnosť
Online verzia na: https://www.pravoabezpecnost.cz/archiv/

Politologická študovňa
Právo a rodina Právnická študovňa 
Predškolská výchova Univerzálna študovňa 
Pedagogická študovňa
Preslia
Online verzia na: https://www.preslia.cz/
Univerzálna študovňa
od roku 2022 vychádza len elektronicky
Psychológia a patopsychológia dieťaťa Univerzálna študovňa 
Psychologie dnes Pedagogická študovňa

Public Choice
Online verzia na: http://link.springer.com/journal/11127

Ekonomická študovňa
dostupné cez predplatenú databázu SpringerLink
Quark

Univerzálna študovňa
Pedagogická študovňa

Reflexe
Online verzia na:
 https://reflexe.flu.cas.cz/
Univerzálna študovňa

Research eu
Online verzia na: https://cordis.europa.eu/research-eu/en

Európske dokumentačné centrum 

Research eu results magazine 
Online verzia na: https://bit.ly/3ylNdO5

Európske dokumentačné centrum 

Revue církevního práva 
Online verzia na: http://spcp.prf.cuni.cz/uplna-zneni-vsech-cisel-od-roku-1995/2020/

Právnická študovňa 
Romboid Univerzálna študovňa  
Rozmarýnka Pedagogická študovňa
Russkij jazyk za rubežom Univerzálna študovňa

Science & military
Online verzia na: http://sm.aos.sk/index.php/en/archive

Politologická študovňa

Scientific American
Online verzia na: http://www.scientificamerican.com/

Univerzálna študovňa

Security dimensions
Online verzia na: https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Politologická študovňa

Security world

Univerzálna študovňa

Slavia antiqua
Online verzia na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/issue/archive

Univerzálna študovňa

Slavica slovaca
Online verzia na: http://www.slavu.sav.sk/casopisy/archiv_slavica_slovaca.php

Univerzálna študovňa
Slniečko Pedagogická študovňa
The Slovak spectator Univerzálna študovňa

Slovak Yearbook of European Union Law
Online verzia na: https://syeul.flaw.uniba.sk

Právnická študovňa
Slovenská hudba Univerzálna študovňa

Slovenská literatúra
Online verzia na: https://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=52

Univerzálna študovňa

Slovenská reč
Online verzia na: https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/

Univerzálna študovňa

Slovenské národné noviny
Online verzia na: https://snn.sk/redakcia/archiv-snn/?cp=1

Univerzálna študovňa 
Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život  Univerzálna študovňa 
Slovensko národné spektrum Univerzálna študovňa

Slovenský národopis
Online verzia na: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=43

Univerzálna študovňa
Sme*
Online verzia na: https://www.sme.sk/
Ekonomická študovňa – e-vydanie
Politologická študovňa – e-vydanie

Social Agenda
Online verzia na: https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

Európske dokumentačné centrum

Sociální práce*
Online verzia na: https://socialniprace.cz/archiv-cisel/

Univerzálna študovňa 
Pedagogická študovňa
tlačené aj e-vydanie

Sociológia
Online verzia na: http://www.sociologia.sav.sk/static.php?id=1153

Univerzálna študovňa 

Sociologický časopis
Online verzia na: http://sreview.soc.cas.cz

Univerzálna študovňa

Speciální pedagogika
Online verzia na: https://pages.pedf.cuni.cz/specpeda/

Univerzálna študovňa 

Spolu Vmeste
Online verzia na: https://zvazrusov.sk/?page_id=447

Univerzálna študovňa

Správní právo
Online verzia na: https://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-481138.aspx

Právnická študovňa 

Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Online verzia na: https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/casopis/spravodajca-umb/

Univerzálna študovňa
Pedagogická študovňa
Ekonomická študovňa
Politologická študovňa
Stratégie Ekonomická študovňa
Studia Comeniana et historica Univerzálna študovňa

Studia kinanthropologica
Online verzia na: https://sk.pf.jcu.cz/

Univerzálna študovňa

Studia mediaevalia Bohemica
Online verzia na: http://cms.flu.cas.cz/cz/publikace/archiv-vyslych-recenzi-a-anotaci.html

Univerzálna študovňa 

Studia politica Slovaca
Online verzia na: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=80

Politologická študovňa

Studia psychologica
Online verzia na: https://www.studiapsychologica.com/

Univerzálna študovňa 

Svedectvo
Online verzia na: http://www.pv-zpko.sk/casopis-svedectvo/

Univerzálna študovňa 
Šikovníček Pedagogická študovňa
Škola, manažment, ekonomika, legislatíva Univerzálna študovňa 

Štát a právo
Online verzia na: https://www.prf.umb.sk/o-fakulte/pre-verejnost/vedecky-casopis-stat-a-pravo/

Právnická študovňa 

Target
Online verzia na: https://benjamins.com/catalog/target

Univerzálna študovňa

Tatry

Univerzálna študovňa

Technika a vzdelávanie
Online verzia na: https://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-techniky-a-technologii/casopis-technika-a-vzdelavanie.html

Univerzálna študovňa 
Pedagogická študovňa
Tělesná výchova a sport mládeže Univerzálna študovňa  
Téma Univerzálna študovňa 

Translation studies
Online verzia na: http://www.tandfonline.com/loi/rtrs20?open=6&repitition=0#vol_6

Univerzálna študovňa 
Transport a logistika Ekonomická študovňa
Trend Ekonomická študovňa
Trestně právní revue Právnická študovňa 

Trestní právo*
Online verzia na: www.smarteca.cz

Právnická študovňa 
Týždeň Univerzálna študovňa  
Účetníctví Ekonomická študovňa
Účetníctví v praxi
Ekonomická študovňa
Účtovníctvo audítorstvo daňovníctvo* Ekonomická študovňa -
tlačené aj e-vydanie

Universitas Tyrnaviensis
Online verzia na: https://www.truni.sk/universitas-tyrnaviensis-casopis-trnavskej-univerzity-v-trnave

Univerzálna študovňa 
Vesmír Univerzálna študovňa

Vojenská história
Online verzia na: http://www.vhu.sk/31-sk/archiv/

Univerzálna študovňa 

Vojnová kronika

Univerzálna študovňa

Výtvarná výchova
Online verzia na: https://pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova/archiv-cisel/

Univerzálna študovňa 
Weimarer Beiträge
Online verzia na: https://weimarer-beitraege.de/
Univerzálna študovňa 

Wieki Stare i Nowe 
Online verzia: https://journals.us.edu.pl/index.php/WSN/issue/archive

Univerzálna študovňa

World literature studies
Online verzia na: http://www.wls.sav.sk/

Univerzálna študovňa
Zdravie Univerzálna študovňa
Zo súdnej praxe Právnická študovňa
100+1 Univerzálna študovňa
21. století Univerzálna študovňa

*Čísla periodika sú dostupné v elektronickej podobe. Informácie k e-verzii získate u pracovníčky študovne. Zoznam periodík je aktualizovaný k 7. 1. 2022

**Farebne označené riadky v tabuľke označujú karentované periodiká vo fonde UK UMB. Zoznam karentovaných periodík je aktualizovaný k 21. 12. 2021.