Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zoznam podujatí v roku 2023

JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlSeptemberOktóberNovemberDecember


 

Krista Bendová

Termín: 9. 1. – 31. 1. 2023
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskej poetke, prozaičke, novinárke a dramatičke, známej predovšetkým ako autorky kníh pre deti a mládež, pri príležitosti 100. výročia narodenia.


Ladislav Hudec

Termín: 9. 1. – 28. 2. 2023
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná 130. výročiu narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských architektov Ladislava Hudeca, ktorý sa navždy zapísal do dejín svetovej architektúry.

***

Slovenská republika má tridsať rokov

Termín: 1. 2. – 31. 12. 2023
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Gréta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk

Prijatím Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti SR 17. júla 1992, Ústavy SR 1. septembra 1992 a po dohode politikov V. Klausa a V. Mečiara na harmonograme pokojného rozdelenia dovtedy spoločného štátu vznikla 1. januára 1993 Slovenská republika. V roku vzniku sa Slovensko stalo členom OSN, členom Rady Európy a v októbri sa pridružilo k Európskemu spoločenstvu.


Národná banka Slovenska

Termín: 1. 2. – 31. 3. 2023
Miesto konania: Ekonomická študovňa, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Janka Šípošová, tel.: 048-446 2163, janka.siposova@umb.sk

Výstava k významnému výročiu vzniku Národnej banky Slovenska, ktorá je centrálnou bankou Slovenska a nezávislou ustanovizňou.


Európsky rok zručností

Termín: 1. 2. – 31. 12. 2023
Miesto konania: UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Európska komisia prijala návrh vyhlásiť rok 2023 za Európsky rok zručností. Jeho cieľom je  v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi EÚ, sociálnymi partnermi a ďalšími inštitúciami dať nový impulz celoživotnému vzdelávaniu.


Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PRÁVO 2023

Termín: 14. 2. 2023
Miesto konania: Vestibul Právnickej fakulty UMB, Komenského 20
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglanová, tel.: 048-4465210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti práva, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – POLITOLÓGIA 2023

Termín konania: 15. 2. 2023
Miesto konania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglanová, tel.: 048-4465210, katarina.ciglanova@umb.sk

Spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava predstaví najnovšiu zahraničnú odbornú literatúru z oblasti politológie, ktorá bude zároveň spojená s predajom.

***

Vincent van Gogh

Termín: 1. 3. – 31. 3. 2023
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná 170. výročiu narodenia jednej z najslávnejších a najvplyvnejších osobností vo výtvarnom umení.

 

Pavol Dobšinský

Termín: 1. 3. – 31. 3. 2023
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Ing. Alena Dorotovičová, tel.: 048-446 7441, alena.dorotovicova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému evanjelickému kňazovi, folkloristovi a zberateľovi ľudovej slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie, pri príležitosti 195. výročia narodenia.

 

Týždeň slovenských knižníc (6. 3. – 12. 3. 2023)

Staň sa na deň knihovníkom

Termín: 6. – 10. 3. 2023
Miesto konania: pracoviská a študovne UK UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB

Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk 

Spoznaj rozmanitosť knihovníckeho povolania a vyskúšaj si ho v praxi v rámci Týždňa slovenských knižníc 2023.Výstava knižných noviniek kníhkupectva ARTFORUM

Termín konania: 7. 3. 2023, od 10.00 h
Miesto konania: Vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a kníhkupectvo ARTFORUM
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglanová, tel.: 048-4465210, katarina.ciglanova@umb.sk

Predajná výstava a prezentácia knižných noviniek určená pre študentov a zamestnancov UMB.Burza vyradených dokumentov

Termín konania: 8. 3. 2023, 9.00 – 15.00 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Renáta Putnoková, tel.: 048-446 5211, renata.putnokova@umb.sk

Predaj vyradených dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB.Viktor Kubal

Termín: 20. 3. – 15. 4. 2023
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252 dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná 100. výročiu narodenia karikaturistu, scenáristu, režiséra a nestora slovenského animovaného filmu

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PEDAGOGIKA 2023

Termín konania: 21. 3. 2023
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglanová, tel.: 048-4465210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava aktuálnej zahraničnej odbornej literatúry z oblasti pedagogiky, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.


Peter Emilius Vlčko – beseda

Termín konania: 28. 3. 2023 o 10.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa  UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Beseda so synom generálmajora Petra E. Vlčka o živote, hodnotách, princípoch jeho otca a ťažkých rozhodnutiach, ktorým musel čeliť, zasadená do kontextu dejín 20. storočia, druhej svetovej vojny a rozpadu demokracie v Československu.

*** 

Diplomat Vladimír Ladislav Hurban

Termín konania: 15. 4. – 31. 12. 2024
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Mgr. Greta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk

Pred 140 rokmi sa v rodine Svetozára Hurbana Vajanského, narodil jeho jediný syn Vladimír Ladislav. Bol jeden z prvých diplomatov – Slovákov – v medzivojnovej Československej republike. Okrem diplomatickej kariéry sa intenzívne venoval aj literatúre, písal básne a prekladal zo svetovej tvorby.

 

Martin Čulen

Termín konania: 1. 5.  31. 5. 2023
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava venovaná 200. výročiu narodenia slovenského pedagóga, matematika a spoluzakladateľa Matice slovenskej. Okrem publicistických aktivít bol autorom dvoch matematických učebníc. Bol aktívnym účastníkom SNP a v rámci Matice slovenskej aj členom jej pripravovaného matematicko-prírodovedného vedeckého odboru.  


Oslávme Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB  

Termín: 9. 5. 2023
Miesto konania: Vzdelávacie centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Dňa Európy. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

***

Kodifikovanie spisovnej slovenčiny – 180. výročie

Termín konania: 1. 6.  30. 6. 2023
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Haringová, tel.: 048-446 5208, denisa.haringova@umb.sk

Zásady spisovného jazyka boli prijaté na stretnutí Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M. Hodžu v Hlbokom v roku 1843, ktoré Štúr neskôr rozpracoval v diele „Nauka reči slovenskej“. Hoci pokusy o kodifikáciu slovenčiny sa vyskytli aj v predchádzajúcom období, štúrovská slovenčina sa ukázala ako najvhodnejšia, najživotaschopnejšia a bola prijateľná pre celý národ.

***

Rok Matice slovenskej – 160. výročie založenia

Termín: 3. 7. – 15. 9. 2023
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Matica slovenská vznikla na ustanovujúcom 1. valnom zhromaždení 4. augusta 1863 v Martine, ktoré sa konalo v rámci miléniovej slávnosti príchodu slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Za predsedu zvolili banskobystrického katolíckeho biskupa Štefana Moyzesa a za jej prvého úradujúceho podpredsedu evanjelického superintendenta Karola Kuzmányho.

***

Služby Univerzitnej knižnice

Termín konania: september 2023
Miesto konania: fakulty UMB a študovne UK UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s fakultami UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Podujatia informačného vzdelávania pre študentov prvých ročníkov počas zápisov, úvodných sústredení a v rámci predmetu Úvod do štúdia. 


Výstava zahraničnej odbornej literatúry 2023

Termín konania: 26. september 2023, 9.30 – 16.30 h
Miesto konania: Vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglanová, tel.: 048-4465210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstavu najnovšej zahraničnej odbornej literatúry pre študijné odbory Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.


Výstava zahraničnej odbornej literatúry 2023 – EKONÓMIA 2023

Termín konania: 27. september 2023, 9.00 – 16.00 h
Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglanová, tel.: 048-4465210, katarina.ciglanova@umb.sk 

Výstava a predaj  nových zahraničných publikácií spoločnosti SLOVART G.T.G. z oblasti ekonomických vied pre akademickú obec Ekonomickej fakulty UMB.


Európsky deň jazykov s Európskym dokumentačným centrom 

Termín konania: 26. september 2023
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

***

Alfred Nobel

Termín konania: 2. 10. – 31. 10. 2023
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Ing. Denisa Haringová, tel.: 048-446 5208, denisa.haringova@umb.sk

Výstava k 190. výročiu narodenia švédskeho chemika, inžiniera a jedného z najvýznamnejších vynálezcov 19. storočia. Svojím závetom založil v súčasnosti najprestížnejšie ocenenie ľudskej činnosti v oblasti fyziky, chémie, literatúry, fyziológie alebo medicíny a mierotvorby, Nobelovu cenu.

 

Martin Rázus

Termín konania: 2. 10. – 31. 10. 2023
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému básnikovi, prozaikovi, esejistovi, dramatikovi, publicistovi, politikovi a evanjelickému kňazovi pri príležitosti 135. výročia narodenia.

 

Tido J. Gašpar – pomýlený bohém

Termín konania: 25. 10. 2023 o 11.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová, tel.: 048-446 1238, erika.sanitrova@umb.sk

Prednáška Ľuba Olacha, spisovateľa a publicistu o zaujímavej, ale aj kontroverznej postave Tida J. Gašpara.

***

Týždeň vedy a techniky v SR (november 2023)

***

Hector Berlioz

Termín konania: 1. 12. – 31. 12. 2023
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná 220. výročiu narodenia francúzskeho hudobného skladateľa a dirigenta Hectora Berlioza.

 

Metodický seminár čiastkových knižníc

Termín konania: 8. 12. 2022, 13.00 – 14.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dáša Beňušová, tel.: 048-446 5212, dasa.benusova@umb.sk

Seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný aktuálnym otázkam organizácie čiastkových knižníc a metodickým pokynom k vypĺňaniu štatistického výkazu o čiastkovej knižnici za rok 2023.