Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Knižničný fond

Fond knižnice tvorí vyše 273 000 dokumentov domácej a zahraničnej proveniencie z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied. Súčasťou fondu sú:

  • vedecké monografie, odborné knižné pubilkácie, prehľady, príručky, štatistické ročenky,
  • jazykové, vecné a výkladové slovníky, encyklopédie,
  • publikácie pracovísk UMB, vedecké a výskumné práce, zborníky,
  • elektronické knihy,
  • dizertačné a habilitačné práce obhájené na UMB, záverečné práce absolventov UMB,
  • vzácne historické dokumenty a historické publikácie,
  • vedecké a odborné časopisy, denná tlač,
  • zvukové a audiovizuálne dokumenty,
  • didaktické pomôcky a hry.

Dokumenty sa do fondu získavajú systematicky na základe akvizičného plánu knižnice všetkými akvizičným metódami, t. j. prostredníctvom kúpy, grantov, edičnou činnosťou, výmenou a darmi. Sú odborne spracované podľa medzinárodných noriem a štandardov v knižnično-informačnom systéme Advanced Rapid Library.

Nadobudnuté dokumenty sú k dispozícii na absenčnú a prezenčnú výpožičku na pracoviskách knižnice, dokumenty zakúpené zo zdrojov fakúlt, katedier a iných pracovísk univerzity sú v prevažnej miere dislokované na čiastkových knižniciach týchto pracovísk.

Zoznam periodík predplatených na príslušný kalendárny rok je pravidelne aktualizovaný a je v ňom uvedená študovňa, v ktorej sa príslušný titul nachádza. Knižnica odoberá viacero domácich a zahraničných karentovaných periodík (v zozname odlíšené hnedým pozadím). 

V rámci IP adries Metropolitnej siete UMB alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu (cez VPN) umožňujeme prístup k elektronickým knihám trvalo nadobudnutým do knižničného fondu a k digitalizovaným učebným materiálom vo Virtuálnej študovni UMB. Pre registrovaných používateľov knižnica zabezpečuje prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom, ktoré v prevažnej miere tvoria predplatené zahraničné databázy.

Univerzitná knižnica zároveň uchováva a sprístupňuje publikácie vedecko-pedagogických pracovníkov a záverečné a kvalifikačné práce obhájené na UMB. Súčasťou knižničného fondu sú aj historické dokumenty a tlače.

Na orientáciu v knižničnom fonde a v informačných zdrojoch, ktoré knižnica uchováva a sprístupňuje, slúži online katalóg. Automaticky je prednastavené vyhľadávanie v katalógu dokumentov, tzn. v dokumentoch, ktoré sú určené na absenčné a prezenčné výpožičky. V záložke Zdroje môžete vybrať, v akej databáze chcete vyhľadávať. Ak zvolíte súborný katalóg ➡ prehľadávate všetky databázy súčasne. Univerzitná knižnica buduje tieto samostatné databázy:

Záverečné práce
Čiastkové knižnice
Knižnica poľských dejín a kultúry
Knižnica prof. Plintoviča
Knižnica prof. Bradleyho
Historický knižničný fond
Zoznam periodík
Tlačivá