Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zoznam podujatí v roku 2021

JanuárFebruárMarecAprílMájJúnSeptemberOktóberNovemberDecember


 

Andrej Očenáš

Termín konania: 11. 1. – 12. 2.  2021
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Výstava venovaná hudobnému skladateľovi a pedagógovi pri príležitosti 110. výročia narodenia.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny

Termín: 11. 1. – 12. 2. 2021
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Viera Surovcová, tel.: 048-446 7441, viera.surovcova@umb.sk
 
                            Bc. Zuzana Šimová, zuzana.simova@umb.sk

Rok 2021 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok ovocia a zeleniny. Dôvodom na vyhlásenie roku bola naliehavá potreba zvýšenia povedomia o výživových a zdravotných výhodách konzumácie ovocia a zeleniny, presadzovanie zdravej výživy prostredníctvom trvalo udržateľnej výroby a spotreby ovocia a zeleniny.


Janko Matuška

Termín: 11. 1. – 12. 2. 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Romana Kubušová, tel.: 048-446 5208, romana.kubusova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému romantickému básnikovi, prozaikovi a dramatikovi pri príležitosti 200. výročia narodenia.

 ***

Jozef Cíger Hronský

Termín: 15. 2. – 12. 3. 2021
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Grendárová, tel.: 048-446 5211, renata.grendarova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 125. výročia narodenia spisovateľa, učiteľa, publicistu, redaktora a autora literatúry pre deti a mládež. 


Jozef Mistrík

Termín: 19. 2. – 19. 3. 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava k 100. výročiu narodenia jazykovedca, literárneho vedca, vysokoškolského pedagóga a súdneho grafológa, rodáka zo Španej Doliny. 

 *** 

Týždeň slovenských knižníc

Burza vyradených dokumentov – zmena termínu podujatia

Termín konania: 2021, 9.00  15.00 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Putnoková, tel.: 048-446 5211, renata.putnokova@umb.sk

Predaj vyradených dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB.


95. výročie Slovenského rozhlasu
65. výročie Slovenskej televízie

Termín konania: 15. 3. – 9. 4. 2021
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: tel.: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava dokumentujúca históriu a vývoj verejnoprávnych, informačných, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.


Ako ďalej Európska únia?
Základy – úspechy – krízy – výzvy

Termín: 31. 3. 2021 o 10.40 h
Miesto konania: Ekonomická študovňa UK UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra ekonómie Ekonomickej fakulty UMB
Prednášajúci: doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.
Kontaktná osoba: Janka Šípošová, tel.: 048-446 2163, janka.siposova@umb.sk

Prednáška spojená s diskusiou. Cieľom je oboznámiť účastníkov so základmi projektu európskej integrácie, zhodnotiť úspechy i krízy siedmych dekád tohto projektu a načrtnúť výzvy, ktoré môžu rozhodnúť o budúcej podobe Európskej únie. Prednášajúci  pôsobil ako hlavný vyjednávač pre vstup SR do EÚ na Ministerstve zahraničných vecí SR, po vstupe SR do EÚ bol v prvých dvoch kabinetoch prvého slovenského eurokomisára. Prežil takmer dekádu v piatich krajinách EÚ.

 ***

Ladislav Ballek – politik, diplomat a spisovateľ

Termín: 1. 4. – 30. 4. 2021
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová, tel.: 048-446 1238, erika.sanitrova@umb.sk

Výstava publikácií z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 80. výročia narodenia  slovenského politika, diplomata a spisovateľa.


Výstava zahraničnej odbornej literatúry − PRÁVO 2021 (online výstava)

Termín konania: apríl 2021
Miesto konania: vestibul Právnickej fakulty UMB, Komenského 20
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti práva, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.


Rudo Moric

Termín: 12. 4. – 30. 4. 2021
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského prozaika a publicistu.


Výstava zahraničnej odbornej literatúry − POLITOLÓGIA 2021 (online výstava) 

Termín konania: apríl 2021
Miesto konania: Fakulta politologických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava predstaví najnovšiu zahraničnú odbornú literatúru z oblasti politológie, ktorá bude zároveň spojená s predajom. 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PEDAGOGIKA 2021 (online výstava)

Termín konania: apríl 2021
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Výstava aktuálnej zahraničnej odbornej literatúry z oblasti pedagogiky, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom. 


Notície Mateja Bela

Termín konania: apríl 2021
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Prednáška doc. Mgr. Imricha Nagya, PhD. bude spojená s prezentáciou druhého zväzku monumentálneho encyklopedického diela Mateja Bela Notitia Hungariae novae, 1736.    


Výstava PORTÁL – Knihy, ktoré majú dušu 2021 – výstava zrušená

Termín konania: apríl 2021
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Predajná výstava a prezentácia najnovších knižných publikácií vydavateľstva PORTÁL určená pre akademickú obec Pedagogickej fakulty.

 ***

Mikuláš Schneider Trnavský

Termín: 3. 5. – 31. 5. 2021
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému hudobnému skladateľovi, dirigentovi a pedagógovi pri príležitosti 140. výročia narodenia.


Oslávme Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB – podujatie zrušené 

Termín: máj 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Dňa Európy. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 ***

 280 rokov od korunovácie Márie Terézie

Termín konania: jún – september 2021
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk
                             PhDr. Slávka Beracková, slavka.berackova@umb.sk

Výstava venovaná výročiu korunovácie Márie Terézie za uhorskú kráľovnú. Korunovácia sa uskutočnila 25. 6. 1741 v Dóme sv. Martina v Bratislave.

***

Vitajte v Univerzitnej knižnici

Termín konania: september 2021
Miesto konania: fakulty UMB a študovne UK UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s fakultami UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Podujatia informačného vzdelávania pre študentov prvých ročníkov počas zápisov, úvodných sústredení a v rámci predmetu Úvod do štúdia.


Alexander Moyzes

Termín: 2. 9.  – 30. 9. 2021
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava o slovenskom hudobnom skladateľovi, pedagógovi, organizátorovi hudobného života a zakladateľovi SĽUK-u, pre ktorý vytvoril mnohé diela.


ONLINE výstava zahraničnej odbornej literatúry – FF a FPV UMB 2021

Termín konania: september 2021
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Výstavu najnovšej zahraničnej odbornej literatúry pre študijné odbory Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.


ONLINE výstava zahraničnej odbornej literatúry – EF 2021

Termín konania: september 2021
Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Danica Jurašková, tel.: 048-446 7467, danica.juraskova@umb.sk

Výstava a predaj nových zahraničných publikácií spoločnosti SLOVART G.T.G. z oblasti ekonomických vied pre akademickú obec Ekonomickej fakulty UMB.


Európsky deň jazykov s Európskym dokumentačným centrom – PODUJATIE ZRUŠENÉ

Termín konania: september 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel: 048-446 5213, martina.tregerova@umb.sk

Podujatie venované základným a stredným školám pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Aktivity sú spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 ***

Ľudo Ondrejov

Termín: 1. 10. – 30. 10. 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému básnikovi a prozaikovi pri príležitosti 120. výročia narodenia.


Ľubomír Feldek

Termín: 5. 10. – 30. 10. 2021
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 85. výročia narodenia slovenského básnika, dramatika, prozaika a prekladateľa.


Pablo Picasso

Termín: 1. 10. – 30. 10. 2021
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava o umelcovi, maliarovi, sochárovi, spoluzakladateľovi kubizmu a jednej z najvýznamnejších osobností 20. storočia pri príležitosti 140. výročia narodenia.

 ***

Alexander Dubček – politik s ľudskou tvárou

Termín konania: 1. – 30. 11. 2021
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Greta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk

Výstava ako pripomienka stého výročia narodenia politika Alexandra Dubčeka, najvýraznejšej postavy demokratizačného procesu Československa v roku 1968.


Karol Kuzmány

Termín konania: 1. – 30. 11. 2021
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava o významnom slovenskom spisovateľovi, novinárovi a estetikovi, priekopníkovi slovenskej prekladovej literatúry, evanjelickom farárovi  a biskupovi,spoluzakladateľovi a podpredsedovi Matice slovenskej pri príležitosti 215. výročia jeho narodenia.


Ľubomír Kellenberger a jeho tvorba

Termín konania: 2. 11. – 31. 12. 2021
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 4252, dana.kubisova@umb.sk

Výstava venovaná slovenskému grafikovi, ilustrátorovi a karikaturistovi. 

 

Týždeň vedy a techniky v SR (november 2021)

 ***

  Online metodický seminár čiastkových knižníc

Termín konania: 9. 12. a 10. 12. 2021
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný aktuálnym otázkam organizácie čiastkových knižníc a metodickým pokynom k vypĺňaniu štatistického výkazu o čiastkovej knižnici za rok 2021.