Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prideľovanie DOI

Zodpovedný pracovník: Mgr. Zuzana Melegová
Adresa: Tajovského 51, 974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048 446 53 11, kl. 5311

 

Žiadosť o pridelenie DOI 

 

Digital Object Identifer (DOI) je jednoznačný medzinárodný identifikátor elektronického objektu, ktorý zaisťuje trvalý odkaz na elektronický dokument v prostredí internetu. Umožňuje dokument jednoznačne identifikovať a vyhľadať jeho aktuálne umiestnenie. Funguje na základe prepojenia DOI, URL adresy a metadát dokumentu v databáze registračnej agentúry CrossRef.

DOI je možné prideliť akémukoľvek dokumentu – časopisu, konferenčnému materiálu, monografii, e-learningovému dokumentu, norme, dizertačnej práci, správe, ale aj grafu, vzorcu a tabuľkám uvedeným v texte. Podmienkou je dostupnosť dokumentu na internete. Nemusí sa jednať len o dokument verejne dostupný, pretože DOI majú i články v licencovaných databázach dostupných len pre predplatiteľov (napr. ScienceDirect, SpringerLink, Wiley a i.).

Identifikátor má tvar doi 10.24040/2016.97880569214 a skladá sa z dvoch častí:

 • Prefix (10.24040) - jednoznačne identifikuje inštitúciu a prideľuje ho registračná agentúra;
 • Sufix (2016.97880569214) je ľubovoľný reťazec znakov, ktoré jednoznačne identifikujú digitálny objekt v rámci inštitúcie.

Každej publikácii si inštitúcia priraďuje sufix, ideálne jednotnej syntaxe v rámci inštitúcie, napr. XY.2017.12.01.1-6, kde:

 • XY        skratka názvu zdroja, môže byť ľubovoľne dlhá, preferuje sa zavedená skratka zdroja
 • 2017    rok publikovania
 • 12        ročník
 • 01        číslo časopisu
 • 1-6       identifikátor článku (strany, na ktorých bol článok publikovaný)

Povinnosti člena CrossRef

Každá členská organizácia CrossRef musí dodržiavať určené pravidlá a plniť povinnosti vyplývajúce z pristúpenia k organizácii:

 • uvádzať DOI ihneď pri online publikovaní dokumentu – DOI je priraďované v priebehu publikačného procesu, pri zverejnení plného textu musí byť už priradené a zverejnené,
 • DOI by vždy malo byť zobrazované ako hypertextový odkaz, a to i keď odkazuje na aktuálnu stránku,
 • DOI musí byť zverejnené na webovej stránke, na ktorú odkazuje,
 • odporúča sa, aby DOI bolo zverejnené všade, kde sa daný článok cituje, resp. pri všetkých informáciách, ktoré sa ho týkajú,
 • v časopisoch, ktorých článkom je DOI prideľované, je potrebné v zoznamoch použitej literatúry (referencies) uvádzať DOI citovaných článkov, pokiaľ ho majú pridelené,
 • uvádzať DOI vždy pri citovaní daného článku,
 • jeden dokument nesmie mať priradených viac identifikátorov DOI,
 • DOI je prideľované len finálnym, t.j. publikovaným verziám textov, pridelenie DOI iným verziám (napr. preprint, postprint a pod.) nie je možné,
 • udržovať aktívne prepojenie URL a DOI pri každom dokumente. UK UMB má povinnosť sledovať a evidovať akékoľvek zmeny URL u konkrétnych článkov a túto zmenu hlásiť registračnej agentúre – tak aby bola zachovaná persistencia identifikátoru DOI.

Nedodržiavanie podmienok registračnej agentúry CrossRef môže mať za následok udelenie sankcií zo strany CrossRef voči UMB!

Viac informácií na: CrossRef - Publisher Rules 


Poplatky

 • Ročný poplatok
 • Poplatok za každé pridelené DOI aktuálnym objektom    1,- USD
 • Poplatok za každé pridelené DOI starším objektom         0,15 USD

Aktuálny cenník nájdete na: CrossRef - Publisher Fees 

 

Vyhľadávanie DOI

Najrýchlejším spôsobom vyhľadávania DOI a jeho metadát (autor, názov knihy, názov článku v časopise a pod.) je prostredníctvom: https://search.crossref.org/

Odpoveď na otázku, je moje DOI aktívne, zistíte cez hlavnú webovú stránku organizácie DOI: https://www.doi.org/

 

Vyhľadávanie DOI pre citované práce

Ak potrebujete zistiť DOI pre svoje referencie/použitú literatúru hromadne alebo pre menšie množstvo citácií:

Simple Text Query Form

 • textové pole vám umožní „skopírovať a prilepiť“ zoznam referencií/použitej literatúry

Čo je potrebné vedieť:

 • podmienka: jeden riadok = jedna referencia/jedna použitá literatúra
 • medzery medzi jednotlivými referenciami nemusia byť dodržané
 • zadané údaje sú porovnané s metadátami registračnej agentúry, po predložení sú vám okamžite vrátené spolu s odkazmi DOI alebo zaslané na uvedenú mailovú adresu
 • môžete použiť akýkoľvek citačný štýl, za predpokladu, že je využitý správne 


DOI pridelené časopisom

Časopisy, ktoré sú vydávané na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

Geografická revue

Politické vedy

Acta historica Neosoliensia

Ekonomika a spoločnosť

Slovak Journal of Sport Science

Štát a právo

NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE

Manuály

Metodické pokyny pre autorov online publikácií