Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podklady k evidencii umeleckej činnosti

Sprievodná dokumentácia

Dokumentácia o príslušných umeleckých dielach a umeleckých výkonoch je podkladom pre verifikáciu záznamov daného vykazovacieho obdobia, pri odvolacích procesoch a pod., je preto povinná.

Autorom predkladaná dokumentácia musí jednoznačne identifikovať konkrétny evidovaný výstup umeleckej činnosti, s priamym súvisom s autorom výstupu a v súlade s navrhovanou kategorizáciu výstupu tak, aby bolo možné určiť charakter a rozsah umeleckého výkonu (napr. nie je akceptovaná neoficiálna textová pozvánka bez označenia organizátora, účastníkov výstupu a pod.).

Dokumentácia musí obsahovať:

  • názov diela/podujatia,
  • dátum a miesto realizácie ako aj meno autora vykazovaného diela či výkonu,
  • pri príslušných druhoch umeleckej činnosti aj dokumentáciu diela (napr. evidencia účasti na výstave, evidencia diela),
  •  jednoznačný doklad o príslušnosti umeleckého výkonu k predmetnému kalendárnemu roku.

Formálne požiadavky na sprievodnú dokumentáciu predkladanú autorom:

  • akceptované sú nasledujúce formáty príloh: PDF, JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF a GIF, pričom prednostne sa odporúča PDF formát – s obmedzením veľkosti vkladaného konkrétneho súboru do 5 MB,
  • ak sa zaznamenáva informácia uvedená na internete, nasníma sa príslušná webová stránka (v čase evidencie výstupu dostupná na internete) vo forme snímky obrazovky, tzv. screenshotu, pričom URL adresa musí byť jasne identifikovateľná,
  • nasnímané podklady z periodickej a neperiodickej tlače musia obsahovať aj údaje, pomocou ktorých možno jednoznačne identifikovať ich súvislosť so zaevidovaným výstupom, t. j. titulný list publikácie, tiráž a obsah (napr. nasnímaná časť stránky z katalógu bez možnosti zistenia identifikujúcich údajov takejto dokumentácie nie je akceptovaná),
  • v prípade diela umiestneného vo verejnom priestore je potrebné doložiť jeho fotodokumentáciu, ktorá jednoznačne dokumentuje jeho vzhľad a umiestnenie.

Predkladaná dokumentácia v elektronickej podobe musí byť jasne čitateľná a zrozumiteľná. Záznamy s dokumentáciou, ktorá neumožňuje jednoznačné vyhodnotenie evidovaného výstupu, môžu byť v procese verifikácie preradené do nižšej kategorizácie, alebo navrhnuté na vyradenie.

 

Umelecko-pedagogická charakteristika

Umelecko-pedagogická charakteristika autora (UPCH) poskytuje základné informácie o aktuálnej pedagogickej a tvorivej činnosti autora v štruktúrovanej podobe, čím sa zjednotí forma a sprehľadní kvalita sprievodnej dokumentácie týkajúcej sa konkrétneho autora. Tabuľka na vyplnenie údajov UPCH autora výstupu je zverejnená na portáli CREUČ. Tabuľku je potrebné stiahnuť do vlastného počítača a po vyplnení súbor jednotne pomenovať v tvare: UPCH_Priezvisko_Meno autora a uložiť v PDF formáte, inak systém nepovolí uloženie dokumentu. Pri vypĺňaní formulára pre UPCH autora je dôležitým údajom aj vyplnenie poľa „Dátum poslednej aktualizácie“, čím je zabezpečená kontrola aktuálnosti pripojeného materiálu.