Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zoznam podujatí v roku 2018

JanuárFebruárMarecAprílMájSeptemberOktóberNovemberDecember


 

Rok 2018 – Európsky rok kultúrneho dedičstva

Termín konania: 15. 1. – 28. 2. 2018
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy a posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. Výstava k Európskemu roku kultúrneho dedičstva približuje zaujímavé a vzácne dokumenty, ktoré sú súčasťou historického knižného fondu Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela.

 

Deň otvorených dverí na UMB

Termín konania: 14. 2. 2018
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek a študovne UK UMB
Usporiadateľ: UMB a Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk 

Prezentácia služieb Univerzitnej knižnice UMB.

  

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PRÁVO 2018

Termín konania: 14. 2. 2018, 9.30 – 16.30 h
Miesto konania: vestibul Právnickej fakulty UMB, Komenského 20
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti práva, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. BratislavaVýstava bude spojená s predajom.

 

Vedecké publikovanie s vydavateľstvom Taylor & Francis

Termín konania: 19. 2. 2018 o 14,00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť Albertina icome Bratislava
Prednášajúci: Georg Wanek (vydavateľstvo Taylor & Francis)
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk

Dozviete sa, ako čo najlepšie pripraviť články na publikovanie. Seminár je určený vedecko-výskumným pracovníkom a doktorandom, ktorí chcú úspešne publikovať články v časopisoch vydavateľstva Taylor & Francis.

 

Pavol Dobšinský

Termín konania: 1. 3. – 31. 3. 2018
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 5208, dana.kubisova@umb.sk

Výstava publikácií z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 190. výročia narodenia slovenského spisovateľa, evanjelického kňaza, folkloristu a zberateľa ľudovej slovesnosti.

 

Týždeň slovenských knižníc (5. 3. – 10. 3. 2018)

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – POLITOLÓGIA 2018 

Termín konania: 5. 3. 2018, 9.30 – 16.30 h
Miesto konania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry z oblasti politológie, ktorú predstaví spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava. Výstava bude spojená s predajom.

 

Matej Bel o svojom rodnom kraji

Termín konania: 5. 3. 2018, 10.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Prednáška prekladateľa Notícií Mateja Bela Mgr. Imricha Nagya, PhD. spojená s prezentáciou prvého kompletného slovenského prekladu Vedomostí o Zvolenskej stolici z monumentálneho encyklopedického diela Mateja Bela Notitia Hungariae novae, 1736.

  

Burza vyradených dokumentov

Termín konania: 6. 3. 2018, 9.00  15.30 h
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB 
Kontaktná osoba: Renáta Putnoková, tel.: 048-446 5211, renata.putnokova@umb.sk 

Predaj vyradených dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB.

 

Slovenské kultúrne dedičstvo ako súčasť vzdelávania na príklade regiónu Horného Novohradu

Termín konania: 7. 3. 2018, 10.30 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk 

Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. sa pri príležitosti Európskeho roku kultúrneho dedičstva vo svojej prednáške zameria na úlohu duchovného kultúrneho dedičstva v súčasnom vzdelávaní. Teoretické poznatky bude prezentovať na príklade jemu veľmi dobre známeho regiónu Horného Novohradu.

 

Knihy, ktoré majú dušu

Termín konania: 13. 3. 20189.30 – 16.00 h
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Výstava najnovších knižných publikácií vydavateľstva PORTÁL spojená s predajom pre akademickú obec Pedagogickej fakulty.

 

Cestovný ruch v kontexte kultúrneho a prírodného dedičstva

Termín konania: 13. 3. 2018 o 10.40 h
Miesto konania: Ekonomická študovňa UK UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB
Prednášajúci: Doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Kontaktná osoba: Andrea Stankovianska, tel.: 048-446 2163, andrea.stankovianska@umb.sk

Prednáška s diskusiou k Európskemu roku kultúrneho dedičstva o vzťahu cestovného ruchu a kultúrneho a prírodného dedičstva.

 

Vydavateľský deň Spolku slovenských spisovateľov

Termín konania: 21. 3. 2018 o 13.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Spolok slovenských spisovateľov
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk

Prednáška s predstaviteľmi a spisovateľmi Spolku slovenských spisovateľov. Sprievodným podujatím bude výstava publikácií Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov.

 

Liečivá sila rastlín

Termín konania: 10. 4. 2018 o 13.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Prednášajúci: MUDr. Karol Mika a Helena Pršancová
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sanitrová, tel.: 048-446 1238, erika.sanitrova@umb.sk

Prednáška o všeobecnom využití liečivých rastlín v bežnom živote a pri rôznych ochoreniach. Dozviete sa ako a kedy liečivé rastliny zbierať, ako ich uskladňovať, spracovať a aké majú širokospektrálne využitie.Výstava zahraničnej odbornej literatúry – PEDAGOGIKA 2018

Termín konania: 17. 4. 20189.30 – 16.00 h
Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Ciglánová, tel.: 048-446 5210, katarina.ciglanova@umb.sk

Spoločnosť SLOVART G.T.G. Bratislava predstaví najnovšiu zahraničnú odbornú literatúru z oblasti pedagogiky. Výstava bude spojená s predajom.

 

Sprievodca databázou Emerald a publikovaním vo svetových odborných časopisoch

Termín konania: 18. 4. 2018, 13,00 - 14,00 h
Miesto konania: Ekonomická študovňa - Samovzdelávacie centrum, Cesta na amfiteáter 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Emerald Publishing
Prednášajúci: M. A. Radka Křivánková (Emerald Publishing)
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.:048-446 5316, michaela.mikuskova@umb.sk

Prednášajúca Radka Křivánková Vás v prvej časti prednášky stručne prevedie databázami na platforme vydavateľstva Emerald a jeho produkciou. V druhej časti svojej prezentácie sa zameria na otázky vedeckého publikovania - ako začať, aký postup pri publikovaní zvoliť, čo editori a recenzenti očakávajú a ako s nimi správne komunikovať, ako si správne vybrať časopis na publikovanie a dotkne sa aj umenia korekcie, revízie a publikačnej etiky. Predstaví aj špecifickú databázu prípadových štúdií, ktoré sú zaujímavým podkladom pre vzdelávanie, ale atraktivitu môžu získať aj u začínajúcich autorov, ktorí sa ešte len potrebujú v procese publikovania "ostrieľať".

 

Terézia Vansová

Termín konania: 18. 4.  19. 5. 2018
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Šimová, tel.: 048-446 7441, zuzana.simova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 160. výročia narodenia slovenskej spisovateľky – priekopníčky slovenského románu.

   

Ako nepodliehať mediálnej manipulácii

Termín konania : 18. 4. 2018 o 14.00 h
Miesto konania : Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ : Univerzitná knižnica UMB a Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB
Prednášajúci: prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Kontaktná osoba : Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Prednáška s diskusiou na aktuálnu tému z oblasti mediálnej komunikácie.

 

Výstav prác študentov

Termín : apríl – september 2018
Miesto konania : Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ : Univerzitná knižnica UMB a Katedra výtvarnej kultúry PF UMB
Kontaktná osoba : Darina Pazúriková, tel.:048-446 4252, darina.pazurikova@umb.sk 

Výstava prác študentov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB.

 

Oslávme Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB

Termín konania: 9. 5. 2018
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel.: 048-446 5214, martina.tregerova@umb.sk 

Podujatie pri príležitosti Dňa Európy zamerané na propagáciu činnosti Európskeho dokumentačného centra UK UMB a siete EuropeDirect, spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

 

Novinky vo Web of Sciencie CC a analytický nástroj InCites B&A

Termín konania: 23. 5. 2018
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knžinica UMB a Clarivate Analytics
Prednášajúci: Radek Budzichowski, Josef Jílek (Clarivate Analytics)
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk

Prednášajúci Vám predstavia novinky vo Web of Science Core Collection, ktoré prináša rozšírené predplatné Citation Connection. To umožňuje vyhľadávanie vo viac ako 3 000 nových časopisoch publikovaných v Európe s archívom do roku 2005, vyhľadávanie nových poznatkov v tematických alebo regionálnych databázach, či špecializovaných zdrojoch informácií (patenty, úložiská a súbory dát).
V druhej časti sa budeme venovať analytickému nástroju InCites Benchmarking & Analytics, ktorý vychádza z 38 ročnej publikačnej činnosti evidovanej vo Web of Science. Tento nástroj je vynikajúcim zdrojom informácií pri rozhodovaní, pretože prináša detailný pohľad na publikačnú činnosť vedeckých inštitúcií, umožňuje porovnávať inštitúcie navzájom, identifikovať príležitosti pre inštitúciu, vedcov i jednotlivé odbory.

 

O službách Univerzitnej knižnice UMB

Termín konania: september 2018
Miesto konania: fakulty UMB a študovne UK UMB
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s fakultami UMB
Kontaktná osoba: PhDr. Slávka Beracková, tel.: 048-446 5212, slavka.berackova@umb.sk

Cyklus podujatí informačného vzdelávania študentov prvých ročníkov počas zápisov a v rámci predmetu Úvod do štúdia.

  

Martin Benka

Termín konania: 17. 9.  31. 10. 2018
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takácsová, tel.: 048-446 4252, jana.takacsova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 130. výročia narodenia slovenského maliara, grafika, ilustrátora, výtvarného pedagóga, ako aj zakladateľa moderného slovenského prejavu v maľbe a v kresbe, v oblasti knižného dizajnu a typografie.

  

Eugen Suchoň

Termín konania: 24. 9.  26. 10. 2018
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Viera Surovcová, tel.: 048-446 7441, viera.surovcova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 110. výročia narodenia slovenského hudobného skladateľa - autora slovenskej národnej opery.

  

Európsky deň jazykov s Európskym dokumentačným centrom

Termín konania: 26. 9. 2018, 9.00  16.00 h
Miesto konania: Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum UK UMB, Tajovského 51
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Trégerová, tel: 048-446 5214, martina.tregerova@umb.sk 

Podujatie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zamerané na jazykovú diverzitu Európy spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop a dôležitých internetových zdrojov o EÚ.

 

Výstava zahraničnej odbornej literatúry  Zdroj poznania

Termín konania: 1. 10. 20189.30 – 16.00 h
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 5210, dana.kubisova@umb.sk

Výstava zahraničnej odbornej literatúry spoločnosti SLOVART G.T.G. pre študijné odbory Filozofickej fakulty UMB a Fakulty prírodných vied UMB. Výstava bude spojená s predajom.

 

Výstava prác študentov 

Termín konania: október 2018 - marec 2019
Miesto konania: Pedagogická študovňa UK UMB, Ružová 15
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB
Kontaktná osoba:  Darina Pazúriková, tel.:048-446 4252, darina.pazurikova@umb.sk

Výstava prác študentov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB.

 

Knihy, ktoré majú dušu - ZRUŠENÁ VÝSTAVA

Termín konania: 16. 10. 20189.30 – 16.00 h
Miesto konania: vestibul Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a vydavateľstvo Portál
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 5210, dana.kubisova@umb.sk

Výstava najnovších knižných publikácií vydavateľstva PORTÁL spojená s predajom.

 

M. R. ŠTEFÁNIK a sto rokov od vzniku Česko-Slovenskej republiky

Termín konania: 23. 10. 2018 o 10.40 h
Miesto konania: Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Gréta Kazimírová, tel.: 048-446 1238, greta.kazimirova@umb.sk

V slovenských dejinách sa často viažu historické medzníky, fakty a udalosti k magickému číslu osem. Prednáška Jozefa Banáša, autora knihy Prebijem sa! Štefánik, sa dotkne života významného politika a Slováka v súvislosti s jedným z najvýznamnejších "osmičkových" rokov viažucich sa na spoločné dejiny Čechov a Slovákov, na rok 1918, rok vzniku spoločného štátu.

 

Open Access Day - ZRUŠENÉ PODUJATIE

Termín konania: 26. 10. 2018, 9.00 – 12.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel: 048-446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk

Seminár konaný pod záštitou prorektorky pre vedu doc. PhDr. Alexandry Bitušíkovej, CSc. je venovaný prezentácii otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu. Okrem základných informácií o otvorenom prístupe, jeho formách a hrozbách odznejú aj praktické príklady publikovania a vydávania časopisu pod hlavičkou Open Access. Podujatie sa uskutoční v rámci celosvetového Open Access Week.

 

Týždeň vedy a techniky v SR (5.  11. 11. 2018 )

Výstava zahraničnej odbornej literatúry – EKONOMIKA, CESTOVNÝ RUCH 2018

Termín konania: 5. 11. 20189.30 – 16.00 h
Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť SLOVART G.T.G.
Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kubišová, tel.: 048-446 5210, dana.kubisova@umb.sk

Výstava a predaj nových zahraničných publikácií spoločnosti SLOVART G.T.G. z oblasti ekonomických vied pre akademickú obec Ekonomickej fakulty. 

 

Databázy GALE – predstavenie nových databáz v rámci národnej licencie

Termín konania: 7. 11. 201810.30  12.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Mikušková, tel.: 048-446 5311, michaela.mikuskova@umb.sk 

Prezentácia databáz na platforme GALE, ktoré sú dostupné v rámci národnej licencie zabezpečenej Slovenskou národnou knižnicou a financovanou Ministerstvom kultúry SR.

 

Štefan Žáry 

Termín konania: 3. 12.  31. 12. 2018
Miesto konania: Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Oľga Petránová, tel.: 048-446 5208, olga.petranova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského básnika, prozaika, esejistu, prekladateľa a novinára.

Milan Rúfus

Termín konania: 3. 12.  31. 12. 2018
Miesto konania: Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Renáta Grendárová, tel.: 048-446 5211, renata.grendarova@umb.sk

Výstava kníh z fondu Univerzitnej knižnice UMB pri príležitosti 90. výročia narodenia slovenského básnika, literárneho historika, prekladateľa a esejistu.

 

Metodický seminár pre pracovníkov čiastkových knižníc

Termín konania: 6. 12. a 7. 12. 2018, 13.00  14.00 h
Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela UK UMB, Tajovského 51
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica UMB
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Gondová, tel.: 048-446 5212, zdenka.gondova@umb.sk

Seminár pre pracovníkov poverených vedením čiastkových knižníc Univerzitnej knižnice UMB venovaný aktuálnym otázkam organizácie čiastkových knižníc a metodickým pokynom k vypĺňaniu štatistického výkazu o čiastkovej knižnici za rok 2018.