Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekt z Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia podporil projekt Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fond na podporu umenia podporil v roku 2022 sumou 3 500 € projekt Univerzitnej knižnice UMB s názvom Nákup literatúry do knižného fondu Univerzitnej knižnice UMB – zdroj výskumu, vzdelávania, inšpirácie a oddychu.
Hlavným cieľom Univerzitnej knižnice UMB pri jeho realizácii bolo doplnenie knižničného fondu Univerzitnej knižnice UMB o relevantnú odbornú, vedeckú, študijnú a umeleckú literatúru s úmyslom dosiahnuť vyššiu dostupnosť informačných zdrojov a tým aj spokojnosť používateľov Univerzitnej knižnice UMB.
V súvislosti s realizáciou projektu pribudlo v roku 2023 do fondu Univerzitnej knižnice 184 publikácií v celkovej hodnote 3 900 €, pričom z dotácie Fondu na podporu umenia sme zakúpili 164 dokumentov a z vlastných zdrojov formou povinného spolufinancovania vo výške 400 € bolo zakúpených 20 dokumentov. Splnili sme aj podmienku projektu, aby minimálne 20 % dotácie bolo použitých na nákup publikácií vydaných s podporou Fondu na podporu umenia. Najviac nových publikácií sme umiestnili do Referátu absenčných výpožičiek (121 dokumentov) a do Univerzálnej študovne (28 dokumentov), ostatné tituly sú dislokované do jednotlivých špecializovaných študovní: do Ekonomickej študovne pribudlo 9, do Pedagogickej študovne 7, do Politologickej študovne 17 a do Právnickej študovne 2 dokumenty.
V zmysle zadania projektu boli zakúpené odborné publikácie, monografie, encyklopédie, učebnice, umelecké a populárno-náučné publikácie, ako aj beletria, predovšetkým z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied. Všetky zakúpené publikácie sú v súčasnosti verejne prístupné používateľom Univerzitnej knižnice v súlade s Knižničným poriadkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.