Univerzitná knižnica UMB


Elektronické dodávanie kópií dokumentov

Si doma a súrne potrebuješ nahliadnuť do niektorého dokumentu, ktorý sa nachádza v študovni? Prišla Ti vypracovaná rešerš a je v nej zaujímavý článok, ktorý by si rád zapracoval do svojej záverečnej práce, ale nechce sa Ti ísť do knižnice? Máme pre Teba riešenie!

Registrovaní používatelia univerzitnej knižnice môžu požiadať o zaslanie digitálnej kópie časti dokumentu. Môže ísť o:

  • článok v časopise (zoznam časopisov, ktoré univerzitná knižnica odoberá)
  • príspevok v zborníku
  • kapitolu v knihe
  • heslo v encyklopédii/slovníku a i.

Poskytovaná služba sa vzťahuje na dokumenty, ktoré sú dostupné v študovniach, tzn. sú určené len na prezenčné štúdium.

POZOR!!! Služba nie je určená na skenovanie celých dokumentov. Rozsah skenovaných strán je limitovaný, max. 30 strán. Opakované požiadavky používateľa na skenovanie rôznych častí istého dokumentu nebudú akceptované.

Služba je spoplatnená podľa aktuálneho Cenníka poplatkov a služieb.

 

Ako o službu požiadať?

Kontaktujte študovňu, kde sa požadovaný dokument nachádza prostredníctvom e-mailu:

V žiadosti je potrebné uviesť:

  • meno a priezvisko žiadateľa
  • názov článku v časopise / príspevku v zborníku / kapitoly v monografii / hesla v encyklopédií a pod.
  • autora článku / príspevku v zborníku / kapitoly, resp. celej monografie
  • názov časopisu / zborníka / monografie
  • rok, číslo a ročník časopisu, alebo rok vydania zborníka / monografie
  • rozsah požadovaných strán

Kópia dokumentu je určená výhradne na osobné študijné účely. Služba sa realizuje v zmysle § 42 - 44 autorského zákona (Zákon č. 185/2015 Z. z.). Za nedovolené šírenie je zodpovedný používateľ, ktorý si kópiu objednal.


Univerzitná knižnica UMB