Univerzitná knižnica UMB


EBSCO eBook Open Access Collection

EBSCO eBook Open Access Monograph Collection

Producent

EBSCO Publishing

Popis

Kolekcia viac než 9 000 titulov e-kníh s otvoreným prístupom od renomovaných univerzitných a vedeckých vydavateľstiev (Taylor & Francis, Routledge, DeGruyter, University of Michigan Press a i.). Kolekcia je aktualizovaná dvakrát ročne. Platforma EBSCO host, na ktorej je kolekcia sprístupnená poskytuje širokú paletu nástrojov na plnotextové vyhľadávanie a prácu s vyhľadanými informáciami. Na tejto platforme nájdete aj e-knihy, ktoré knižnica zakúpila do svojho fondu a sú vyhľadateľné cez online katalóg knižnice.

Zameranie

spoločenské vedy, humanitné vedy, ekonómia, politické vedy, medzinárodné vzťahy, životné prostredie a klíma, história, medicína, náboženstvo, filozofia, sociológia, vzdelávanie

Typ

plnotextový

Jazyk

prevažne anglický

Univerzitná knižnica UMB