Univerzitná knižnica UMB


ORCID iD

ORCiD ID je jedinčený medzinárodný identifikátor, ktorý odlišuje autora/vedeckého pracovníka od ostatných výskumníkov s rovnakým alebo podobným menom. Umožňuje vytvárať prepojenia medzi autorom a jeho publikovanými vedeckými prácami.

Registrácia ORCiD ID je bezplatná a trvalá, tzn. autor ju používa počas celej svojej kariéry bez ohľadu na zmenu pracoviska, krajinu pôsobenia, či mena (napr. v prípade žien po sobáši). 

                   

Manuály

1. Ako si vytvoriť identifikátor ORCID

2. Import záznamov publikačnej činnosti z databázy Web of Science do ORCID profilu

3. Import záznamov publikačnej činnosti z databázy Scopus do ORCID profilu

4. Import záznamov publikačnej činnosti z databázy UMB

5. Ako správne používať logo ORCID


Univerzitná knižnica UMB